Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково във връзка с чл.136,ал. 1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ,ал. I и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация с. Кирково, обл. Кърджали съобщава на Антония Ватралева – наследник на Костадин Николов, като заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с идентификатор 36926.1.439 по КККР на с. Кирково, общ. Кирково

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване на 18.08.2022г. (четвъртък) от 10.00 часа за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с пл.сн.№47

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 18.08.2022г. (четвъртък) от 14.00 часа за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ:

Прочети всички публикации