Новини

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 11.12.2020г. (Петък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 26.11.2020г. /четвъртък/ от 14:00 часа в Конферентната зала на общината.

Публичен търг с тайно наддаване

Община кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 01.12.2020г. (вторник) в залата на ОбА-Кирково на 2 етаж за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост: Урегулиран поземлен имот І (първи) от кв. 23 (двадесет и три), с площ 700,00 (седемстотин) кв.м...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с Решения на ОбС-Кирково:

Прочети всички публикации