Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 15.10.2019г. (вторник) от 11:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 15.10.2019г. (вторник) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот – Общински недвижим имот, представляващо помещение в масивна сграда на два етажа за битови потребности, в с.Фотиново, община Кирково, с обща полезна площ от 24.25 кв.м.

Обявление

Относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на част от недвижим имот – частна собственост

Прочети всички публикации