Новини

ОБЯВА

ДГ „Слънце” с. Чорбаджийско обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Граничар” с. Тихомир обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Мечо пух” с. Хаджийско обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

ОБЯВА

ДГ „Мир” с. Старово обявява набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”.

Прочети всички публикации