Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково съобщава:1. На наследниците на Мустафа Мустафов /Мустафа Хаджъюсеинов/ заинтересуваните лица ца ПИ с идентификатор 81565.13.298 по КККР на с.Чорбаджийско; 2.Наследниците на Махмуд Махмудов заинтересувани лица за ПИ с идентификатор 81565.13.51 по КККР на с.Чорбаджийско; 3.Наследниците на Юри Балабанов.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на земеделска и горска техника по населени места, през месец АПРИЛ 2023 г. както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

на заповед за одобряване на поправка,попълване и допълвайе на кадастрален план

СЪОБЩЕНИЕ

на заповед за одобряване на поправка,попълване и допълване на кадастрален план

Прочети всички публикации