Новини

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 29.09.2022г. /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на общината. ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 12.10.2022г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти:

ПОКАНА

Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Фотиново, общ. Кирково, насрочени на 23 октомври 2022 г.

ОБЯВА

В изпълнение на Наредба №4 от 1 февруари 2021г за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България и за процедури по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност и Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета...

Прочети всички публикации