Новини

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

Уважаеми жители на oбщина Кирково, от името на Общинска администрация и лично от свое име, сърдечно ви поздравявам със светлия празник Рамазан Байрам. Този празник е съчетал в себе си любов и радост, семейна топлина и прошка, уважение към родителите и ближните ни, милосърдие и съпричастност към нуждаещите.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Община Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 05.07.2018г. (четвъртък) от 10:30 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи:

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Община Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 05.07.2018г. (четвъртък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, На 25.06.2018 г., от 14.00 часа в гр.Златоград, ул. ”Стефан Стамболов”№1, в залата на Общински съвет ще се проведе Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград ”. Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на основание чл. 16 от Устава на сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ.

Прочети всички публикации