Новини

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на Юсеин Али от с. Стоманци, общ. Кирково.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 25.07.2018г. /сряда/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Обявление

Относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти – частна собственост

Прочети всички публикации