Новини

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 11.06.2020г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

На първи юни отварят врати детските градини в община Кирково

Считано от 1 юни детските градини на територията на община Кирково отварят врати за посещение от деца. По разпореждане на кмета на общината господин Шинаси Сюлейман на директорите на детските градини е възложено да осъществят предварително необходимите строги санитарно – хигиенни дейности, както и да създадат и въведат организация за работа...

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 10.06.2020г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот представляващ:

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на земеделска и горска техника по населени места, през месец ЮНИ 2020 г. както следва:

Прочети всички публикации