Новини

ОБЯВА

НА 04 ДЕКЕМВРИ 2017 г. ОТ 17.00 ЧАСА ОФИЦИАЛНО ЩЕ БЪДАТ ЗАПАЛЕНИ СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА В ЦЕНТЪР КИРКОВО. ЩЕ БЪДЕ ОРГАНИЗИРАН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАР ЗА КОЛЕДНА УКРАСА, СУРВАЧКИ, КАРТИЧКИ И ДРУГИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ СУВЕНИРИ.

Ученици при ОУ „Иван Вазов“ с. Чакаларово гостуваха на кмета на общината – г-н Шинаси Сюлейман

Днес ученици при ОУ „Иван Вазов“ с. Чакаларово, община Кирково с ръководител г-жа Бойка Арабаджиева бяха гости на Кмета на общината – г-н Шинаси Сюлейман. Идеята за гостуването е организираната от трети клас дарителска кампания „ИМАМ ДОБРО СЪРЦЕ“

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Кирково О Б Я В Я В А Процедура за набиране и подбор на персонал по Проект № BG05M9OP001-2.004-0007 “Интегрирани социални услуги за деца от 0 до 7 г. и техните родители в община Кирково”, Административен договор № BG05M9OP001-2.004-0007-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за предоставяне на следните услуги по проекта:

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО осигурява обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение от „БОРИ“ЕООД, с.Кирково...

Прочети всички публикации