Бюджет и финанси

Описание
Изтегли
1. Проект на Бюджет 2018г. на Община Кирково
2. Капиталови Разходи 2018г. Община Кирково - проект
3. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.09.2017г.
4. Отчет за месец септември 2017г.
5. Отчет за месец август 2017г.
6. Отчет за месец юли 2017г.
7. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.06.2017г.
8. Отчет за месец юни 2017г.
9. Отчет за месец май 2017г.
10. Отчет за месец април 2017г.
11. Отчет за месец март 2017г.
12. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.03.2017г.
13. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.12.2016г.
14. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.09.2016г.
15. Отчет за месец Февруари 2017г.
16. Отчет за месец Януари 2017г.
17. БЮДЖЕТ 2017 г. НА ОБЩИНА КИРКОВО
18. Заповед относно: План за финансово оздравяване на Община Кирково и Програма за изплащане на просрочените задължения
19. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.06.2016г.
20. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.03.2016г.
21. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.12.2015г.
22. Заповед относно: Формули за разпределение на средствата, получени по Единни разходни стандарти за 2016 год. между училищата и детските градини
23. БЮДЖЕТ 2016 г. НА ОБЩИНА КИРКОВО
24. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.09.2015г.
25. Прогноза Бюджет 2015-2018г.
26. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.06.2015г.
27. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.03.2015г.
28. Отчет на собствените приходи по Бюджета на Община Кирково за 2014 година
29. Отчет на разходите по Бюджета на Община Кирково за 2014 година по параграфи
30. Отчет на капиталовите разходи за 2014 година
31. Отчет за изпълнението на бюджета на Община Кирково/01.01.2014г. - 31.12.2014г./ и изпълненнието на инвестиционната програма на Община Кирково за 2014 година
32. Обява относно: Покана за публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Кирково за 2014 година
33. Формула бюджет делегирани бюджети в община Кирково 2015 година
34. ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2015 г. НА ОБЩИНА КИРКОВО
35. Проект на Списък за капиталови разходи за 2015 година
36. ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2014 г. НА ОБЩИНА КИРКОВО
37. Заповед относно: Формула за разпределение на бюджета на общообразователните училища по единни разходни стандарти за 2014 год.
38. БЮДЖЕТ 2013 г. НА ОБЩИНА КИРКОВО
39. ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КИРКОВО ЗА 2012 г.
40. Заповед относно: Формули за разпределение на средствата, получени по Единни разходни стандарти за 2013 год. между училищата и детските градини
41. Бюджетен календар за подготовка и разработване на проект на общински бюджет на Община Кирково за 2013 г.
42. Обява относно: Предложения и препоръки за изготвянето на бюджета на община Кирково за 2013 година