КУЛТУРА

На територията на община Кирково са регистрирани 21 народни читалища в Министерството на  културата, от тях 12 имат съдебна регистрация:
- НЧ „Възраждане - 1928” с. Бенковски
- НЧ „Христо Ботев – 1952” с. Добромирци
- НЧ „Васил Левски - 1952” с. Дрангово
- НЧ „Васил Априлов - 1947” с. Чорбаджийско
- НЧ „Родопска пробуда - 1952” с. Тихомир
- НЧ „Пробуда - 1947” с. Фотиново
- НЧ „Пеньо Пенев - 1987” с. Кърчовско
- НЧ „Хр. Смирненски - 1954” с. Чакаларово
- НЧ „Искра - 1958” с. Домище
- НЧ „Елин Пелин - 1976” с. Долно Къпиново
- НЧ „Христо Ботев - 1963” с. Завоя
- НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1947” с. Кирково.
В пет от читалищата на територията на община Кирково се развива дейност по програмата „Глобални библиотеки – България” - НЧ "Н. Й. Вапцаров" с. Кирково, НЧ "Родопска пробуда" с. Тихомир, НЧ "В. Левски" с. Дрангово, НЧ "Възраждане" с. Бенковски и НЧ "Пробуда" с. Фотиново, които предоставят безплатни услуги за хората от съответните населени места.
Народните читалища са основен фактор в развитието на местната култура в частност и като цяло на българската култура.
Тяхната основна дейност, като традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, е да осъществяват културен живот и приобщаване на населението към постиженията на науката, изкуството и културата. Да работят за запазване на обичаите и традициите на българския народ и утвърждаване на националното самосъзнание. Да организират инициативи като: фестивали, събори, тържества, и други на местно, регионално и национално ниво.
Изградените към читалищата в община Кирково художествени самодейни състави осъществяват богата художествена творческа дейност. Общинска администрация – Кирково, съвместно с културни организации организира честването на националните празници, бележити дати и годишнини.
Многобройни са изявите на фолклорните групи в община Кирково:

 - Фолклорна група "Родопско изворче" към СУ „Н. Й. Вапцаров” с. Бенковски

Снимка на в. нов живот.

 - Детската фолклорна група „Родопски звън” към ОУ „Васил Левски” с. Дрангово

Снимка на Asen Mihailov.Снимка на Asen Mihailov.

 - Групата за родопски и турски фолклор към НЧ "Възраждане" с. Бенковски и танцов състав към читалище „Н. Й. Вапцаров” с. Кирково

Снимка на Танцов Състав Кирково.Снимка на Читалище С.Бенковски.