Защита на личните данни

Длъжностно лице определен за защита на личните данни в Общинска администрация Кирково:

Радослав Руменов Бояджиев

Държава: България

Населено място: с. Кирково, общ. Кирково, обл. Кърджали

П.К.6884

Адрес: ул. Дружба 1

Телефон: +359876380498

Електронна поща: r.boyadjiev@kirkovo.bg

Описание
Изтегли/Виж
1. Общ регламент относно защитата на личните данни