Защита на личните данни

Описание
Изтегли/Виж
1. Общ регламент относно защитата на личните данни
2.

Длъжностно лице определено за защита на личните данни в ОбА - Кирково, съгласно Заповед №РД10-265/10.05.2018 г.

Здравко Сребрев

Телефон: 036793979

E-mail: srebrevzdravko@gmail.com