Частични избори за кмет на кметство Фотиново, общ. Кирково на 23 октомври 2022 година

Описание Дата на публикуване
Виж
1.
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци 21.09.2022
2.
Заповед за образуване на избирателните секции 21.09.2022
3.
Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Кирковои 19.09.2022