СПИСЪК
НА  КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА КЪМ ТЯХ В ОБЩИНА КИРКОВО МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА

Наименование
на кметството и
населеното място към съответното кметство

Трите имена на кмета на кметството

Телефон за връзка

1

Априлци

Катя Миткова Давидкова

0887417231
0882636410

2

Бенковски

Боряна Миткова Хъзова

0886336647, 03676/20-82
0889020656

3

Брегово

Хабиб Мехмед Алиосман

0887064632
0885218899

4

Вълчанка
Царино

Идриз Исмаил Исмаил

0884991031

5

Върбен

Хъкмет Мехмед Юсуф

0884991024,
0888349919, 03675/9919

6

Горно Кирково

Емил Митков Кьосев

0884991001, 03679/20-03,

7

Горно Къпиново

Митко Юриев Трендафилов

0884991002

8

Горски извор

Мюмюн Адем Бекир

0884991013

9

Гривяк

Мустафа Адем Мустафа

0884991032

10

Дедец

Мюмюн Мустафа Шакир

0887102859
0877662644

11

Делвино

Шюкрю Садък Хаджъкелеш

 

087909782

12

Джерово
Яковица

Иво Рафаилов Чакъров

0884991003

13

Добромирци

Айше Мустафа Кючукали

0884991014, 03676/20-05

14

Долно Къпиново

Атанас Георгиев Кехайов

0884991005

15

Домище

Славчо Асенов Гюдюлев

0884991004

16

Дрангово

Ваня Бисерова Димитрова

0884991015,
03677/22-30

17

Дружинци

Юлиян Радованов Стоянов

0877014555
0887354738

18

Дрянова глава

Шериф Хюсеин Шериф

0886685544
0887425805

19

Дюлица

Хюсеин Али Хюсеин

0884991025

20

Еровете

Хълми Али Исмаил

0879096612

21

Завоя

Спиро Николов Синабов

0884991006

22

Загорски

Севим Недим Хасан

0884991016

23

Здравчец

Юмит Али Ахмед

0887497869

24

Каялоба

Джемил Юсеин Хаджиюсеин

0884991017

25

Китна

Мюмюн  Мустафа   Ямалъ

0884991018

26

Козлево

Харун Сейдахмед Юсеин

 

0884469925
0887579534

27

Кран

Мустафа Ахмед Юсеин

0884991034

28

Кремен

Валентин Веселинов Бостанджиев

0887543882

29

Крилатица
Костурино

Джемил Раим Халил

0884991007

30

Кукуряк

Назиф Юсеин Юсеин

0884991035

31

Кърчовско

Ажда Руфи Ибрахим

0884991026

32

Малкоч

Хасан Хюсеин Али

0884991036

 

33

Медевци

Сезгин Сали Мехмед

0886420285
0887590480

34

Метличина

Фикрет Юзеир Юзеир

0884278971
0887568309

35

 

Метличка
Светлен
Нане

Шюкрю Осман Халил

0884991047

36

Могиляне

Хасан Хасан Ибрям

0887498807

37

Мъглене

Али Еюб Юмер

0879096471

38

Орлица

Марин Младенов Хубавенов

0884991037

39

Островец

Мустафа Азис Юсуф

0884991038

40

Пловка

Танер Тасим Моллахасан

0884991039

41

Подкова

Севинч Исмет Шериф

0884991040

42

Пресека

Шаиб Мюмюн Мехмед

0879096772

43

Първенци

Мюмюн Фахредин Мехмед

0887198292

44

Първица

Хасан Мустафа Халил

0887598031

45

Растник

Екрем Мюмюн Емин

0879096576

46

Самодива

Раим Мъстан Местан

0884991027

47

Самокитка
Секирка
Чавка

Ембие  Нури  Хюсеин

0884991041

48

Средско

Шюкрю Юсеин Осман

0884991042

49

Старейшино

Снежанка Маринова Величкова

0887534066
0888296968

50

Старово

Юсеин Юсуф Мехмед

0884991028

51

Стоманци

Али Халибрям Халибрям

0884991029

52

Стрижба

Басри Хасанов Мехмедов

0877842450

53

Тихомир

Росица Христова Мюзюрска

0884991044

54

Фотиново

Сунай Исмет Сали

0887336698
0887095671

55

Хаджийско

Назиф Акиф Сюлейман

0884991030

56

Чакаларово

Христо  Хариев  Кръстев

0884991009,
0887347889

57

Чичево

Мюмюн Али Хюсеин

0879096863

58

Чорбаджийско

Сами Хасан Везир

0884991045,
0884337798

59

Шипок

Раим Реджеб Халил

0887720469
0886798026

60

Шопци

Калбие Аптулла Осман

0884991046

61

Шумнатица

Валентина Андреева Стоянова

0884991011,
03679/20-18

62

Янино

Чомерт Хасан Ялчън

0884673948
0887470449