СПИСЪК
НА  КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА КЪМ ТЯХ В ОБЩИНА КИРКОВО МАНДАТ 2023-2027 ГОДИНА

Наименование
на кметството и
населеното място към съответното кметство

Име и фамилия на кмета на кметството

Телефон за връзка

1

Бенковски

Адриан Йорданов 0892747359

2

Брегово

Хабиб Алиосман 0887064632

3

Вълчанка

Идриз  Исмаил 0884991031

4

Върбен

Хъкмет  Юсуф 0884991024

5

Горно Кирково

Емил  Кьосев 0884991001

6

Горно Къпиново

Митко  Трендафилов 0884991002

7

Горски извор

Сафет  Ахмет 0884991013, 0876265905

8

Гривяк

Мустафа  Мустафа 0884991032

9

Дедец

Мюмюн Мустафа Шакир 0887102859

10

Делвино

Шюкрю  Хаджъкелеш 0879097829

11

Джерово

Иван  Кърбашев 0884991003

12

Добромирци

Айше Сюлейман 0884991014, 0887227900

13

Долно Къпиново

Радослав  Милев 0884991005, 0876604300

14

Домище

Славчо Гюдюлев 0884991004, 0889895058

15

Дрангово

Радостина Чилингирова 0884991015, 0896807907

16

Дружинци

Дамян  Огнянов 0876620470

17

Дрянова глава

Шериф Шериф 0887425805, 0886685544

18

Дюлица

Хюсеин Хюсеин 0884991025, 0887292577

19

Еровете

Ридван Емин  0879096612

20

Завоя

Николай Коруев 0876509841, 0879218805

21

Загорски

Севим Хасан 0884991016

22

Здравчец

Юмит Ахмед 0887497869

23

Каялоба

Надие  Юсуф 0884991017, 0896176727

24

Китна

Мюмюн  Ямалъ 0884991018

25

Козлево

Харун Юсеин 0887579534

26

Кран

Мустафа Юсеин 0884991034

27

Крилатица

Джемил Халил 0884991007

28

Кукуряк

Назиф Юсеин 0884991035, 0889268224

29

Кърчовско

Ажда  Ибрахим 0884991026

30

Лозенградци

Тодор  Суров 0876691152

31

Малкоч

Хасан  Али 0884991036

32

Медевци

Сезгин  Мехмед 0887590480

33

Метличина

Фикрет Юзеир 0887568309

34

Могиляне

Мердан  Хасан 0899250251

35

Мъглене

Али Юмер 0879096471, 0899402295

36

Орлица

Марин Хубавенов 0884991037

37

Островец

Мустафа Юсуф 0884991038

38

Пловка

Танер  Моллахасан 0884991039

39

Подкова

Хълми  Муса 0885440636

40

Пресека

Шаиб  Мехмед 0879096772

41

Първенци

Иляз  Кадир 0876874407, 0876366735

42

Първица

Хасан Халил 0887598031

43

Растник

Мердие  Мюмюн 0879096576, 0885378730

44

Самодива

Раим  Местан 0884991027

45

Самокитка

Ембие Хюсеин 0884991041, 0884979054

46

Средско

Шюкрю Осман 0884991042

47

Старейшино

Хаджер  Емин 0887534066

48

Старово

Юсеин Мехмед 0884991028

49

Стоманци

Юзджан Али 0884991029

50

Стрижба

Басри Мехмедов 0876160179, 0885378730

51

Тихомир

Албена  Генчева 0893577507

52

Фотиново

Севджан  Хасан 0885221114

53

Хаджийско

Назиф Сюлейман 0884991030

54

Чакаларово

Иван Хайтов 0894746899

55

Чичево

Мюмюн Хюсеин 0890560338, 0879096863

56

Чорбаджийско

Сами  Везир 0888312696, 0884991045

57

Шипок

Раим  Халил 0887720469, 0886798026

58

Шопци

Калбие  Осман 0886289744, 0884991046

59

Шумнатица

Ваньо Трендафилов 0887250079, 0884991011

60

Янино

Али  Мюмюн 0876501921, 0887470449

 

СПИСЪК НА КМЕТСКИ НАМЕСНИЦИ НА КМЕТСТВА И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА КЪМ ТЯХ В ОБЩИНА КИРКОВО МАНДАТ 2023-2027 ГОДИНА

Наименование на населеното място

Име, фамилия

Телефон за връзка

1

Априлци

Любчо  Кючуков

0887212332, 0887417231

2

Кремен

Валентин Бостанджиев

0887543882

3

Метличка

Шюкрю Халал

0884991047