СПИСЪК
НА  КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА КЪМ ТЯХ В ОБЩИНА КИРКОВО МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА

Наименование
на кметството и
населеното място към съответното кметство

Име и фамилия на кмета на кметството

Телефон за връзка

1

Бенковски

Боряна Хъзова

03676/20-82
0889020656

2

Върбен

Хъкмет Юсуф

0884991024,
0888349919, 03675/9919

3

Горно Кирково

Емил Кьосев

0884991001

4

Горски извор

Мюмюн Бекир

0884991013

5

Дедец

Мюмюн Шакир

0887102859

6

Делвино

Шюкрю Хаджъкелеш

0877842442

7

Джерово
Яковица

Иван Кърбашев

0884991003

8

Добромирци

Айше Кючукали

0884991014

9

Домище

Славчо Гюдюлев

0884991004

10

Дрангово

Радостина Чилингирова

0884991015

11

Дрянова глава

Шериф Шериф

0886685544
0887425805

12

Дюлица

Хюсеин Хюсеин

0884991025

13

Еровете

Ридван Емин

0879096612

14

Здравчец

Юмит Ахмед

0887497869

15

Каялоба

Джемил Хаджиюсеин

0884991017

16

Китна

Мюмюн Ямалъ

0884991018

17

Крилатица
Костурино

Джемил Халил

0884991007

18

Кърчовско

Ажда Ибрахим

0884991026

19

Малкоч

Хасан Али

0884991036

20

Медевци

Сезгин Мехмед

0886420285
0887590480

21

Могиляне

Хасан Ибрям

0887498807

22

Мъглене

Али Юмер

0879096471

23

Островец

Мустафа Юсуф

0884991038

24

Подкова

Севинч Шериф

0884991040

25

Пресека

Шаиб Мехмед

0879096772

26

Първенци

Иляз Кадир

0887198292

27

Първица

Хасан Халил

0887598031

28

Растник

Мердие Мюмюн

0879096576

29

Самодива

Раим Местан

0884991027

30

Самокитка
Секирка
Чавка

Ембие Хюсеин

0884991041

31

Старово

Юсеин Мехмед

0884991028

32

Стоманци

Юзджан Али

0884991029

33

Тихомир

Росица Мюзюрска

0884991044

34

Фотиново
Върли Дол

Севджан  Хасан

0885221114

35

Хаджийско

Назиф Сюлейман

0884991030

36

Чакаларово

Иван Хайтов

0894746899,
0884991009

37

Чичево

Мюмюн Хюсеин

0879096863

38

Чорбаджийско

Сами Везир

0884991045,
0884337798

39

Шопци

Калбие Осман

0884991046

40

Шумнатица

Ваньо Трендафилов

0884991011

41

Янино

Али Мюмюн

0887470449

 

СПИСЪК НА КМЕТСКИ НАМЕСНИЦИ НА КМЕТСТВА И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА КЪМ ТЯХ В ОБЩИНА КИРКОВО МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА

Наименование на населеното място

Име, фамилия

Телефон за връзка

1

Априлци

Любчо  Кючуков

0887212332

2

Брегово

Хабиб Алиосман

0887064632

3

Вълчанка
Царино

Идриз Исмаил

0884991031

4

Горно Къпиново

Митко Трендафилов

0884991002

5

Гривяк

Мустафа Мустафа

0884991032

6

Долно Къпиново

Кирчо Димитров

0884991005

7

Дружинци

 Дамян  Огнянов

0876620470

8

Завоя

 Николай   Коруев

0879282105
0876509841

9

Загорски

Севим Хасан

0884991016

10

Метличка
Светлен
Нане

Шюкрю Халил

0884991047

11

Козлево

Харун Юсеин

0887579534

12

Кран

Мустафа Юсеин

0884991034

13

Кукуряк

Назиф Юсеин

0884991035

14

Кремен

Валентин Бостанджиев

0887543882

15

Метличина

Фикрет Юзеир

0887568309

16

Орлица

Марин Хубавенов

0884991037

17

Пловка

Танер Моллахасан

0884991039

18

Средско

Шюкрю Осман

0884991042

19

Старейшино

Хаджер Емин

0887534066

20

Стрижба

Басри Мехмедов

0877842450

21

Шипок

Раим Халил

0887720469

22

Лозенградци

Тодор Суров

0876691152