СПИСЪК
НА  КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА КЪМ ТЯХ В ОБЩИНА КИРКОВО МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА

Наименование
на кметството и
населеното място към съответното кметство

Трите имена на кмета на кметството

Телефон за връзка

1

Априлци

Катя Миткова Давидкова

0887417231
0882636410

2

Бенковски

Боряна Миткова Хъзова

0886336647, 03676/20-82
0889020656

3

Брегово

Хабиб Мехмед Алиосман

0887064632
0885218899

4

Вълчанка
Царино

Идриз Исмаил Исмаил

0884991031

5

Върбен

Хъкмет Мехмед Юсуф

0884991024,
0888349919, 03675/9919

6

Горно Кирково

Емил Митков Кьосев

0884991001, 03679/20-03,

7

Горно Къпиново

Митко Юриев Трендафилов

0884991002

8

Горски извор

Мюмюн Адем Бекир

0884991013

9

Гривяк

Мустафа Адем Мустафа

0884991032

10

Дедец

Мюмюн Мустафа Шакир

0887102859
0877662644

11

Делвино

Шюкрю Садък Хаджъкелеш

 

0877842442

12

Джерово
Яковица

Иво Рафаилов Чакъров

0884991003

13

Добромирци

Айше Мустафа Кючукали

0884991014, 03676/20-05

14

Долно Къпиново

Атанас Георгиев Кехайов

0884991005

15

Домище

Славчо Асенов Гюдюлев

0884991004

16

Дрангово

Ваня Бисерова Димитрова

0884991015,
03677/22-30

17

Дружинци

Юлиян Радованов Стоянов

0877014555
0887354738

18

Дрянова глава

Шериф Хюсеин Шериф

0886685544
0887425805

19

Дюлица

Хюсеин Али Хюсеин

0884991025

20

Еровете

Хълми Али Исмаил

0877842457

21

Завоя

Спиро Николов Синабов

0884991006

22

Загорски

Севим Недим Хасан

0884991016

23

Здравчец

Юмит Али Ахмед

0887497869

24

Каялоба

Джемил Юсеин Хаджиюсеин

0884991017

25

Китна

Мюмюн  Мустафа   Ямалъ

0884991018

26

Козлево

Харун Сейдахмед Юсеин

 

0884469925
0887579534

27

Кран

Мустафа Ахмед Юсеин

0884991034

28

Кремен

Валентин Веселинов Бостанджиев

0887543882

29

Крилатица
Костурино

Джемил Раим Халил

0884991007

30

Кукуряк

Назиф Юсеин Юсеин

0884991035

31

Кърчовско

Ажда Руфи Ибрахим

0884991026

32

Лозенградци

Янко Митков Суров

0884991008

33

Малкоч

Хасан Хюсеин Али

0884991036

 

34

Медевци

Сезгин Сали Мехмед

0886420285
0887590480

35

Метличина

Фикрет Юзеир Юзеир

0884278971
0887568309

36

 

Метличка
Светлен
Нане

Шюкрю Осман Халил

0884991047

37

Могиляне

Хасан Хасан Ибрям

0887498807

38

Мъглене

Али Еюб Юмер

0877842456

39

Орлица

Марин Младенов Хубавенов

0884991037

40

Островец

Мустафа Азис Юсуф

0884991038

41

Пловка

Танер Тасим Моллахасан

0884991039

42

Подкова

Севинч Исмет Шериф

0884991040

43

Пресека

Шаиб Мюмюн Мехмед

0877842454

44

Първенци

Мюмюн Фахредин Мехмед

0887198292

45

Първица

Хасан Мустафа Халил

0887598031

46

Растник

Екрем Мюмюн Емин

0877842458

47

Самодива

Раим Мъстан Местан

0884991027

48

Самокитка
Секирка
Чавка

Ембие  Нури  Хюсеин

0884991041

49

Средско

Шюкрю Юсеин Осман

0884991042

50

Старейшино

Снежанка Маринова Величкова

0887534066
0888296968

51

Старово

Юсеин Юсуф Мехмед

0884991028

52

Стоманци

Али Халибрям Халибрям

0884991029

53

Стрижба

Басри Хасанов Мехмедов

0877842450

54

Тихомир

Росица Христова Мюзюрска

0884991044

55

Фотиново

Сунай Исмет Сали

0887336698
0887095671

56

Хаджийско

Назиф Акиф Сюлейман

0884991030

57

Чакаларово

Христо  Хариев  Кръстев

0884991009,
0887347889

58

Чичево

Мюмюн Али Хюсеин

0877842455

59

Чорбаджийско

Сами Хасан Везир

0884991045,
0884337798

60

Шипок

Раим Реджеб Халил

0887720469
0886798026

61

Шопци

Калбие Аптулла Осман

0884991046

62

Шумнатица

Валентина Андреева Стоянова

0884991011,
03679/20-18

63

Янино

Чомерт Хасан Ялчън

0884673948
0887470449