Избори за Народно събрание на 04 април 2021 г.

Описание Дата на публикуване
Виж
1.
Указ на президента за насрочване на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. 27.01.2021
2.
Хронограма за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. (приета с Решение № 1949-НС от 21 януари 2021 г.) 27.01.2021
3.
Заповед за образуване на избирателните секции
Приложение:
1. Обхват на избирателните секции
11.02.2021
4.
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци 16.02.2021
5.
Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Кирково 18.02.2021
6.
Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. 19.02.2021