Конкурси


  • [17.05.2021] - Оконачателни резултати от проведения конкурс за длъжността: Началник отдел „Общинска собственост, търговия, селско и горско стопанство“ [...виж]
  • [14.05.2021] - Информация относно „Система за определяне на резултатите“ във връзка с провеждане на конкурс за длъжността: Началник отдел „Общинска собственост, търговия, селско и горско стопанство“ [...виж]
  • [29.04.2021] - Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Началник отдел „Общинска собственост, търговия, селско и горско стопанство“ [...виж]
  • [13.04.2021] - Община Кирково обявява конкурс за длъжността: Началник отдел „Общинска собственост, търговия, селско и горско стопанство“ [...виж]