Конкурси


 • [05.01.2023] - Оконачателни резултати от проведения конкурс за длъжността: Началник отдел „Териториално развитие и инфраструктура“[...виж]
 • [13.12.2023] - Община Кирково обявява конкурс за длъжността: Началник отдел „Териториално развитие и инфраструктура“[...виж]
 • [27.11.2023] - Община Кирково обявява конкурс за длъжността: Началник отдел „Териториално развитие и инфраструктура“[...виж]
 • [15.11.2023] - Публичен търг с тайно наддаване на 01.12.2023г. (петък) за отдаване под наем на част от общински недвижим имот[...виж]
 • [11.10.2023] - Публичен търг с тайно наддаване на 01.11.2023г. (сряда) за отдаване под наем на част от общински недвижим имот[...виж]
 • [21.09.2023] - Публичен търг с тайно наддаване на 18.10.2023г. (сряда) за отдаване под наем на част от общински недвижим имот[...виж]
 • [21.09.2023] - Публичен търг с тайно наддаване на 10.10.2023г. (вторник) за отдаване под наем на част от общински недвижим имот[...виж]
 • [21.06.2023] - Публичен търг с тайно наддаване на 07.07.2023г. (петък) от 10:00 часа за отдаване под наем на общински недвижим имот[...виж]
 • [16.05.2023] - Публичен търг с тайно наддаване на 02.06.2023г. (петък) за продажба на имоти – частна общинска собственост[...виж]
 • [01.11.2022] - Публичен търг с тайно наддаване на 20.12.2022г. (вторник)от 10.00 часа за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Незастроен урегулиран поземлен имот II(втори), кв.16(шестнадесети) по плана на с. Фотиново-Загоричане[...виж]
 • [01.11.2022] - Общинска администрация Кирково обявава търг с тайно наддаване на 18.11.2022г. (петък) от 10.00 часа за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 36926.1.247[...виж]
 • [01.11.2022] - Заповед относно прекратяване на конкурсна процедура за длъжността: Началник на отдел „Териториално развитие и инфраструктура“[...виж]
 • [01.11.2022] - Общинска администрация Кирково обявава Публичен търг с тайно наддаване на 16.11.2022г. (Сряда) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва: [...виж]
 • [25.10.2022 13:11] - Информация относно „Система за определяне на резултатите“ във връзка с провеждане на конкурс за длъжността Началник отдел „Териториално развитие и инфраструктура“ [...виж]
 • [13.10.2022] - Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Началник на отдел „Териториално развитие и инфраструктура“ [...виж]
 • [26.09.2022] - Община Кирково обявява конкурс за длъжността: Началник отдел „Териториално развитие и инфраструктура“ [...виж]
 • [02.08.2022] - Общинска администрация Кирково обявава публичен търг с тайно наддаване на 19.08.2022г. (петък) от 10.00 часа за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ:[...виж]
 • [20.04.2022] - Общинска администрация Кирково обявава публичен търг с тайно наддаване на 11.05.2022г. (сряда) за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ:[...виж]
 • [17.01.2022] - Оконачателни резултати от проведения конкурс за длъжността: Старши експерт „Разпореждане с общинска собственост“ [...виж]
 • [14.01.2022] - Информация относно: „Система за определяне на резултатите“ във връзка с провеждане на конкурс за длъжността: старши експерт „Разпореждане с общинска собственост“[...виж]
 • [11.01.2022] - Общинска администрация Кирково обявава публичен търг с тайно наддаване на 26.01.2022г. (сряда) за продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи:[...виж]
 • [11.01.2022] - Общинска администрация Кирково обявава публичен търг с тайно наддаване на 25.01.2022г. (вторник) за продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи:[...виж]
 • [23.12.2021] - Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: старши експерт „Разпореждане с общинска собственост“ [...виж]
 • [06.12.2021] - Община Кирково обявява конкурс за длъжността: старши експерт „Разпореждане с общинска собственост“ [...виж]
 • [28.10.2021] - Общинска администрация Кирково обявава публичен търг с тайно наддаване на 18.11.2021г. (Четвъртък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:[...виж]