Избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Описание Дата на публикуване
Виж
1.
Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на Общинска избирателна комисия Кирково 15.08.2023
2.
Заповед за образуване на избирателните секции
Приложение №1
05.09.2023
3.
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци 12.09.2023
4.
Избирателни списъци за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. 14.09.2023
5.
Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Кирково 14.09.2023