Достъп до обществена информация

Описание Изтегли
1. Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в изпълнение на Закона за достъп на обществена информация в Община Кирково