Избори за президент и вицепрезидент на Република България и парламентарни избори на 14 ноември 2021 г.

Описание Дата на публикуване
Виж
1.
Заповед № РД-10-589 от 22.10.2021г. 22.10.2021
2.
Заповед за определяне на 4 секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания 22.10.2021
3.
Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали 14.10.2021
4.
Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес 14.10.2021
5.
Заявление за вписване в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия 14.10.2021
6.
Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии 04.10.2021
7.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 04.10.2021
8.
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци 23.09.2021
9.
Заповед за образуване на избирателните секции 23.09.2021