Новини

ОИЦ-Кърджали с информационен ден в Кирково

На 19.10 /четвъртък/ от 11.00 ч. Областен информационен център (ОИЦ) – Кърджали организира изнесен информационен ден с открита приемна в зоната на площада в Кирково. Ще бъде представена информация за отворени и предстоящи схеми за кандидатстване с проекти по Оперативните програми.

О Б Я В А

а провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина в 101 алпийски полк в гарнизон Смолян.

Честит празник

СКЪПИ УЧИТЕЛИ, Днес е вашият професионален празник ! Позволете ми да изразя моето уважение и респект към труда и усилията Ви за духовното израстване на децата ни!

ПРОГРАМА

за съвместен открит ден на Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис – Кърджали), Селскостопанска академия (Опитна станция по поливно земеделие /ОСПЗ/ - Пазарджик и Опитна станция по земеделие /ОСЗ/ - Кърджали)

Прочети всички публикации