ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ И УСЛУГИ ПО БАНКОВ ПЪТ В МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ОБЩИНА КИРКОВО

ОБЩИНСКА БАНКА АД ФИНАНСОВ КЛОН С.КИРКОВО

БАНКОВА СМЕТКА: BG42SOMB91308435063244

                                                   
КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

441400- ПАТЕНТЕН ДАНЪК
442100- ДАНЪК СРАДА
442300- ДАНЪК МПС
442400- ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
442500- ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ /3%/
442800- ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
446500- ГЛОБИ,САНКЦИИ,НАК.ЛИХВИ,ОБЕЩЕТЕНИЯ
448013- ТАКСА КУЧЕ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:   КОД ВИД ПЛАЩАНЕ- 448007

ДАНЪЧНА ОЦЕНКА-15,00ЛВ.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ- 10ЛВ.

ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ- 20 ЛВ.