Избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

Описание Дата на публикуване
Виж
1.
Заповед за образуване на избирателните секции
Приложение №1
10.08.2022
2.
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци 16.08.2022
3.
Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. 18.08.2022
4.
Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Кирково 19.08.2022
5.
Заповед относно гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването 30.08.2022
6.
Електронни услуги, разработени във връзка с провеждането на предстоящите избори 31.08.2022
7.
Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали 31.08.2022
8.
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители 23.09.2022
9.
Заповед относно промяна на адреси на 2 секции 26.09.2022

 

Полезни връзки:
·  Справка в избирателния списък по ЕГН на избирател »