С П И С Ъ К
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2019-2023

№ по ред Име, презиме и фамилия

1.

Сали Бекир Рамадан

2.

Иван Димитров Мюзюрски

3.

Зекийе Али Хасан

4.

Динчер Юксел Тахир

5.

Ибрахим Емин Мюмюн

6.

Илхан Рафет Чалъм

7.

Емил Детелинов Кирков

8.

Сезгин Сефер Мехмет

9.

Метин Зекерие Халил

10.

Юксел Фехим Юмер

11.

Сунай Мустафа Алиосман

12.

Владимир Красимиров Хаджиев

13.

Хикмет Хасан Дурак

14.

Аднан Халит Юсеин

15.

Митко Асенов Караиванов

16.

Селчук Сунай Сали

17.

Билял Хасан Моллахасан

18.

Нури Хасан Моллахасан

19.

Йълмаз Феим Мурад

20.

Али Фахреттин Вейсал

21.

Красимир Асенов Хаджиев

22.

Любомир Кирилов Моллов

23.

Бончо Манчев Георгиев

24.

Румен Младенов Младенов

25.

Есат Сюлейман Садък

26.

Дамян Стефанов Кьосев

27.

Михаил Стоянов Йорданов

28.

Лилия Христова Арабаджиева-Сивова

29.

Венелин Емилов Башев