Образование

 

Списък на училищата в  община Кирково

Училище Вид Населено място Вид финан-сиране

СУ "Отец Паисий"

СУ (І - ХІІ клас)

Кирково

Общинско

СУ "Н. Й. Вапцаров"

СУ (І - ХІІ клас)

Бенковски

Общинско

СУ "Христо Ботев"

СУ (І - ХІІ клас)

Чорбаджийско

Общинско

ОУ "Васил Левски"

основно (І-VІІ клас)

Дрангово

Общинско

ОУ " Устрем"

основно (І-VІІ клас)

Старово

Общинско

ОУ "Васил Левски"

основно (І-VІІ клас)

Тихомир

Общинско

ОУ "Иван Вазов"

основно (І-VІІ клас)

Чакаларово

Общинско

ОУ "Христо Смирненски"

основно (І-VІІ клас)

Фотиново

Общинско

 

Списък на детските градини в Община Кирково

Детска градина

Вид

Населено място

Вид финан-сиране

ДГ „Слънце”

детска градина

Фотиново

общинско

ДГ „Граничар”

детска градина

Тихомир

общинско

ДГ „Дъга”

детска градина

Горно Кирково

общинско

ДГ „Кокиче”

детска градина

Завоя

общинско

ДГ „Слънце”

детска градина

Чорбаджийско

общинско

ДГ „Снежанка”

детска градина

Добромирци

общинско

ДГ „Родопска слава”

детска градина

Горски извор

общинско

ДГ „Пролет”

детска градина

Първица

общинско

ДГ „Мечо Пух”

детска градина

Хаджийско

общинско

ДГ „Мики Маус”

детска градина

Бенковски

общинско

ДГ „Славейче”

детска градина

Дрангово

общинско

ДГ „Мир”

детска градина

Старово

общинско

ДГ „Пролет”

детска градина с яслена група

Чакаларово

общинско

Център за подкрепа за личностно развитие - Кирково