Образование

Община Кирково разполага с училищна мрежа от учебни и детски заведения, и обслужващи звена, която е оптимална за потребностите на населението на общината. На територията на община Кирково функционират 8 училища, три от училищата са средни училища и пет са основни. През учебната 2017/2018 година в тях се обучават 1 568 ученици. 

Със статут на „защитени” са ОУ „Васил Левски” с. Дрангово и ОУ „Устрем” с. Старово, които получават допълнителни средства от държавата. Всички училища на територията на общината с изключение на ОУ „Васил Левски” с. Дрангово са  средищни.

За учениците, по желание на родителите се предлага безплатно целодневно обучение, пътуване от местоживеенето им до най – близкото средищно училище, организирана закуска, плод и обяд. За здравето на учениците се грижат медицински работници.


Списък на училищата в  община Кирково

Училище Вид Населено място Вид финан-сиране

СУ "Отец Паисий"

СУ (І - ХІІ клас)

Кирково

Общинско

СУ "Н. Й. Вапцаров"

СУ (І - ХІІ клас)

Бенковски

Общинско

СУ "Христо Ботев"

СУ (І - ХІІ клас)

Чорбаджийско

Общинско

ОУ "Васил Левски"

основно (І-VІІІ клас)

Дрангово

Общинско

ОУ " Устрем"

основно (І-VІІІ клас)

Старово

Общинско

ОУ "Васил Левски"

основно (І-VІІІ клас)

Тихомир

Общинско

ОУ "Иван Вазов"

основно (І-VІІІ клас)

Чакаларово

Общинско

ОУ "Христо Смирненски"

основно (І-VІІІ клас)

Фотиново

Общинско

На територията на община Кирково функционират тринадесет детски градини. Общият брой на децата, които се обучават в детските заведения е 466 деца на възраст от 3 до 7 години.

Списък на детските градини в Община Кирково

Детска градина

Вид

Населено място

Вид финан-сиране

ДГ „Слънце”

целодневна детска градина

Фотиново

общинско

ДГ „Граничар”

целодневна детска градина

Тихомир

общинско

ДГ „Дъга”

целодневна детска градина

Горно Кирково

общинско

ДГ „Кокиче”

целодневна детска градина

Завоя

общинско

ДГ „Слънце”

целодневна детска градина

Чорбаджийско

общинско

ДГ „Снежанка”

целодневна детска градина

Добромирци

общинско

ДГ „Родопска слава”

целодневна детска градина

Горски извор

общинско

ДГ „Пролет”

целодневна детска градина

Първица

общинско

ДГ „Мечо Пух”

целодневна детска градина

Хаджийско

общинско

ДГ „Мики Маус”

целодневна детска градина

Бенковски

общинско

ДГ „Славейче”

целодневна детска градина

Дрангово

общинско

ДГ „Пролет”

целодневна детска градина

Чакаларово

общинско

ДГ „Мир”

целодневна детска градина

Старово

общинско

Социални услуги, извършвани в общността се предоставят от „Дневен център за деца с увреждания” – Добромирци, който функционира като държавно делегирана дейност от 2007 година и се управлява от общинската администрация. Дневният център бе разкрит с капацитет 24 легла и през април 2010 година капацитетът бе намален на 12 легла по предложение на кмета на общината до РДСП – Кърджали и АСП. На децата в центъра се предоставят логопедични, рехабилитационни, образователни и социални услуги, организация на свободното време, семейно консултиране и подкрепа. Осигурен е транспорт за децата от община Кирково.