ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД 2021 г.

Описание Виж/ Изтегли
1. Започва набиране на преброители за Преброяване 2021 [30.09.2021г.]
2. Заповед №РД-05-817/14.09.2020г. относно определяне на цени/ставки за извършваните дейности по провеждане на Преброяване 2021 [30.09.2021г.]