Валентина Любомирова Димитрова
Заместник-кмет на Община Кирково

Функции
Ръководи и контролира дейността на следните отдели и дейности:

  • Отдел „КМВ, ГРАО и ЧР”;
  • Отдел „Финансови дейности”;
  • Отдел „Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и туризъм”;
  • Отдел „Управление на проекти и европейски програми”;
  • Отдел „Местни данъци и такси ”;
  • Дейност „Здравни кабинети в детски градини и училища“;
  • Дейност “Социално осигуряване, подпомагане и заетост“;