Избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Описание Дата на публикуване
Виж
1.
Заповед за образуване на избирателните секции 19.05.2021
2.
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци 25.05.2021
3.
Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. 28.05.2021
4.
Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Кирково 31.05.2021
5.
Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали 10.06.2021
6.
Заповед №РД-10-353/23.06.2021г. 24.06.2021
7.
Заповед за определяне на 4 секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания 24.06.2021
8.
Заповед за образуване на 5 подвижни избирателни секции 25.06.2021
9.
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители 29.06.2021
10.
Заповед №РД-10-372/30.06.2021г. 01.07.2021
11.
Списък на членовете на СИК и ПСИК 01.07.2021
12.
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в избори за народни представители в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация 05.07.2021
13.
Звената „Български документи за самоличност" при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание 09.07.2021

 

Полезни връзки:
·  Справка в избирателния списък по ЕГН на избирател »
·  Регистрация за гласуване по настоящ адрес »