COVID-19

Описание Виж/ Изтегли
1. Грижи в домашни условия на болен и контактен с Kovid-19
2. Протокол при съжителство със заболял от COVID-19
3. СЪОБЩЕНИЕ от Общинският кризисен щаб – Кирково
4. Заповед № РД–10-159/19.03.2020 г. въвеждане на вечерен час за всички ученици пребиваващи на територията на общината
5. Заповед № РД–10-153/16.03.2020 г.
6. Заповед РД-147/13.03.2020г. относно противоепидемични мерки срещу коронавирус COVID-19
7. Епидемия от COVID-19: Какво трабва да знаете?
8. Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19
9. Подготовка на работното Ви място за COVID-19
10. Указания за носене и сваляне на лични предпазни средства
11. Насоки за почистване в обекти в контакт с 2019-nCoV
12. Въпроси и отговори свързани с COVID-19
13. КАК ДА ПРЕДПАЗИМ СЕБЕ СИ И ОКОЛНИТЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ - БРОШУРА

Горещ телефон за въпроси във връзка с коронавируса COVID-19: 02 807 87 57.

Повече информация можете да прочетете в сайта на Министерството на здравеопазването.