Избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Описание Дата на публикуване
Виж
1.
Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на Общинска избирателна комисия Кирково 13.08.2019
2.
Информация за кметствата, в които ще се произвеждат избори за кмет на кметство, на 27 октомври 2019 30.08.2019
3.
Заповед за образуване на избирателните секции 30.08.2019
4.
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци 11.09.2019
5.
Покана за провеждане на консултации за определяне на съставите на СИК 12.09.2019
6.
Избирателни списъци за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. 13.09.2019