Заповеди

Описание
Виж
1. ЗАПОВЕД № РД-10-523/19.10.2020г. относно събиране и извозване на битови отпадъци на територията на Община Кирково
2. ЗАПОВЕД № РД-10-160/19.03.2020г. относно: Забрана на пашуването на селскостопански животни в горските територии-държавна собственост на територията на общината.
3. ЗАПОВЕД № РД-10-735/11.11.2019г. относно относно осигуряване на пожарната безопасност на населените места и обектите на територията на Община Кирково и Правила за пожарна безопасност
4. ЗАПОВЕД № РД-10-643/18.10.2019г. относно събиране и извозване на битови отпадъци на територията на Община Кирково
5. ЗАПОВЕД № РД-10-386/21.06.2019г. относно: Забрана на паленето на открит огън, паленето на стърнища и други растителни остатъци.
6. ЗАПОВЕД № РД-10-385/21.06.2019г. относно: Забранявам къпането, гребането и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения във всички необезопасени и неохраняеми водни площи на територията на общината.
7. ЗАПОВЕД № РД-10-205/01.04.2019г. относно: Забрана на пашуването на селскостопански животни в горските територии-държавна собственост на територията на общината.
8. ЗАПОВЕД № РД-10-184/02.04.2018г. относно: Забрана на на пашуването на селскостопански животни в горските територии-държавна собственост на територията на общината.
9. ЗАПОВЕД № РД-10-963/01.12.2017 г. относно: Предприемане на необходимите мерки за повишаване на готовността за действие при влошени метеорологични условия.
10. ЗАПОВЕД № РД-10-490/12.07.2017 г. относно: Провеждането на протестни действия от жителите на село Еровете, изразяващо се в блокада на главния път за Златоград и ГКПП „Златоград-Ксанти“ на кръстовището за с. Еровете, общ. Кирково в часовия диапазон между 11 часа и 13 часа на 13.07.2017 г., както и провеждането на какъвто и да е протест пред сградата на Община Кирково.
11. ЗАПОВЕД № РД-10-353/25.05.2017г. относно: Забрана на къпането, гребането и други водни спортове, както и използването на плавателни съоръжения с развлекателна цел във всички необезопасени и неохраняеми водни площи.
12. ЗАПОВЕД № РД-10-84/28.03.2017г. относно: Забрана на на пашуването на селскостопански животни в горските територии-държавна собственост на територията на общината.