ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

- Вековен зимен дъб (Quercus petraea sesiliflora), землището на с. Медевци
Вековен зимен дъб (Quercus petraea sesiliflora), землището на с. МедевциДъбът е край пътя за с. Бенковски, непосредствено след разклона за с. Дрянова глава (веднага след моста) и преди разклона за с. Медевци. Дървото се вижда вдясно от пътя (на около 60 метра от него). Има внушителни размери и съхранена корона – обиколка на стъблото – 6.50 м, възраст – около 480 години. Забележка: Обектът е леснодостъпен.

 

- Вековен зимен дъб (Quercus petraea sesiliflora), с. Бенковски
Вековен зимен дъб (Quercus petraea sesiliflora), с. Бенковски Намира се в двора на джамията на селото. Дърветата са били 2, но едното е унищожено след изсъхване. Обявени са за защитен обект през 1975 г. Възрастта на оцелялото дърво е 200 години. Обиколката на ствола му е 4.0 м.

 

 

 

- Вековен източен чинар, с. Фотиново
Вековен източен чинар, с. Фотиново Чинарът се намира непосредствено до джамията на селото. Впечатлява със своите размери – обиколката на ствола му е 6.20 м. Короната е цяла, добре запазена. Дървото е на възраст около 400 години. Обявено е за защитен обект през 1979 г. Около ствола е направена метална ограда. Забележка: Обектът е леснодостъпен

 

 

- Връх Вейката
Връх ВейкатаТова е най-високият връх в рида Гюмюрджински снежник, на територията на страната. Висок е 1463 метра. В географско отношение е най-южната точка на България. Гледката от върха е неописуема. От там при ясно време се вижда голяма част от съседна Гърция, Бяло море, Портолагос и др. До върха има няколко подхода. Единият е през с. Чакаларово, а другият през с. Долно Къпиново. Гледката е впечатляваща, минава се през девствени букови и смесени гори. Забележка: Обектът е много подходящ за туризъм. Има маркирана пътека по маршрута през с. Чакаларово.

 

- Гъбата, с. Бенковски
Гъбата, с. БенковскиНамира се непосредствено край пътя за Златоград, в посока с. Добромирци (между селата Дедец и Добромирци), на около 1 км от с. Бенковски. Вижда се добре от пътя (от дясната страна). Разположена е пред внушителен скален комплекс. Изваяна е от природата в пясъчници. Има височина 2 м, а гуглата е с диаметър 3 м. Обявена е за природна забележителност през 1982 г., като защитената площ е 0.2 дка. Забележка: Обектът е леснодостъпен
Маршрут с. Бенковски до обекта – 2 км.

- Природният феномен „Крокодила
Намира се между село Добромирци и село Бенковски. Представлява скали с най-различни и причудливи форми, като една от тях е с ясно изразена форма на крокодил. Маршрут от с. Бенковски до обекта – 3 км.

 

 

- Джел (Ilex aquifolium), с. Чакаларово
Джел (Ilex aquifolium), с. Чакаларово Представлява вечнозелен храст или малко дърво, нетипично за нашата флора. Включен е в Червената книга на България в категорията редки видове. Среща се в Странджа, Средните Родопи, Средна гора, Беласица. През 1972г. в Източните Родопи е открито ново находище - в района на с. Чакаларово на територията на защитената местност Гюмюрджински снежник . През 1980г. то е обявено за природна забележителност.  В двора на една изоставена къща в селото има необичайно голям представител на този иначе храстовиден вид. Дървото е високо около 7 м. Всяка година дава малък червен плод. Забележка: Дървото може да се посети при минаване през селото в посока връх Вейката.
Маршрут от центъра на с. Чакаларово до обекта – 1 км.

- Изворите край Кирково (“Баничките”)
Изворите край Кирково (“Баничките”)Мястото, наречено “Баничките”, е много живописно. Намира се непосредствено край с. Кирково, в местността Кукуля. Няколко изворчета бликат покрай малка рекичка, идваща от с. Лозенградци. Три четири  от тях са хванати в малки чешмички. Местните хора са убедени в лечебните свойства на тази вода. Тя е включена в лечебната народна практика. Най-често водата се ползва за лечение на бъбречно и стомашно-чревни заболявания. Близо до изворчетата, на около 150 м срещу течението, се намира стар мост. От двете страни бреговете са обрасли с вековни дървета – елша. Забележка: Мястото е подходящо за посещение в комбинация със стария римски мост.
Маршрут от център Кирково до обекта – 1 км.

- Капещият камък (Дамла кая), с. Старейшино
Капещият камък (Дамла кая), с. Старейшино В близост до куполната гробница (Пунар кая) край с. Старейшино (на около 300 м от нея), срещу течението на източното дере има култов комплекс от неголям водопад, каменно провирало и капеща по скалите вода. Сред хората от района този комплекс е известен като "Дамла кая". Капището е известно сред населението с поверие за лечебните му качества. Мястото е често посещавано, за което свидетелстват много оставени по клоните конци, парцалчета и части от дрехи, както го изисква ритуалът. Местността е изключително красива. Забележка: Обектът не е трудно достъпен, ако се намери правилният подход (дерето). Приятен е за пешеходен туризъм. Маршрут от с. Подкова, с. Старейшино до обекта – 6 км.

- Лъвът, с. Бенковски
Лъвът, с. БенковскиНамира се северозападно от с. Бенковски, в посока с. Китна, вляво, преди моста над р. Върбица. Най-добре се забелязва от самия мост (или в неговия край), като се погледне в обратна на движението посока. Това е скална форма, която в резултат на външните земни сили – вода, слънце и вятър, е придобила причудлива форма, напомняща полегнал лъв (лъвица). Изваяна е в едрозърнест пясъчник. Обявена е за защитен обект през 1982 г. Забележка: Обектът е леснодостъпен.
Маршрут от с. Бенковски до обекта – 1 км.

- Полски бряст (Ulmus minor Полски бряст (Ulmus minor campestris), с. Чакаларовоcampestris), с. Чакаларово
Полският бряст е дърво с ценна дървесина, което, за съжаление, в Европа е на изчезване. Брястът в с. Чакаларово е едно от малкото оцелели вековни дървета в добро състояние. Обявено е за защитено през 1975г. Обиколката на ствола му е 4.2 м, а височината около 25 м. Възраст – около 300 години. Намира се в двора на училището. Забележка: Удобен за посещение обект, комбиниран в маршрут към връх Вейката.
Маршрут от с. Кирково до обекта – 8 км.

- Пърнарите при с. Каялоба.
Пърнарите при с. Каялоба.Пърнарът (Quercus coccifera) е вечнозелен дъб, реликтен вид от средиземноморски произход. Включен е в Червената книга на България, в категорията на редките видове. Развива се като храст или малко дръвче с височина 5-6 м.  През 70-те години в района на с. Каялоба са открити три пърнарови дръвчета с височина 3, 4 и 5 метра. През 1981г. те са обявени за природна забележителност. Под тях, на площ от около 50 дка има много стари пърнарови храсти, които заедно с хвойновите образуват едно напълно завършено хвойново-пърнарово съобщество.  Забележка: Обектът е леснодостъпен.
Маршрут от с. Бенковски до обекта – 5 км.

- Слонът
СлонътОригинална форма на изветряне, изваяна в пясъчници. Намира се в района на с. Каялоба, малко след находището на пърнари – след Джами махле (Махалата с джамията), на около 300 м (след втория завой). Удивително напомня фигурата на слон, особено ако се погледне от изток. “Хоботът” оформя сводообразна дупка, използвана от местните хора като лечебно провирало. По околните борови дървета могат да се видят окачени конци, парцалчета, части от дрехи. Целият район е осеян с интересни форми на изветряне, формирани сред пясъчници с интересна слоистост. Забележка: Обектът е леснодостъпен
Маршрут от с. Бенковски до обекта – 5 км.

 

Fotinovo turtles 5.jpg- "Скално-култов комплекс Костенурките" е разположен край с. Фотиново, община Кирково.
Каменните форми са дело на цивилизацията на Каменната епоха, обитавала Източните Родопи  и създала повечето мегалитни обекти на територията на планината. Формите, издълбани в скалите край с. Фотиново, наподобяват корубите на водни костенурки, откъдето идва и условното наименование на т.нар. "светилище". Скалните "костенурки" са многобройни, като три от формите са ясно различими, от четвъртата са останали улеите, които маркират т.нар. "плавници" и "глава". Най-голямата сред "костенурките" е с размери 7,6 m. на 5,35 m.
Маршрут от с. Кирково, с. Крилатица до обекта – 5 км.

 

- Скалното светилище Голям тулпан е разположено на сакрализирания в древността едноименен планински връх, разположен в южните части на Родопа  планина, непосредствено до българско-гръцката граница на юг от с. Дрангово, община Кирково. В най-високата и най-равна част на скалния връх е изкопан олтар с овална форма. Откъм северо-западната страна на скалата са разположени няколко различни по големина каменни блока, които са останки от оградната стена на светилището - суха зидария от едри ломени камъни. Според българския археолог Никола Дамянов, по разлива на оградната стена на места, нейната някогашна средна височина е била 2 m.
Маршрут от с. Дрангово през мах. Караджовска, мах. Пещерска до обекта – 8,5 км.

 

- Село Жерка
Селото се намира на 3км.над Кирково. Най-голяма забележителност е чинарът на входа на селото, който е на над 500 години. Короната му е с диаметър около 40 м. Стъблата и клоните му са обрасли с брадавици и според легендата са се образували от болестите на починалите хора. Селото е обезлюдено през 1978г. В селото ще видите старо турско гробище, бита и живота на хората преди 200-300 години. Гледката от Жерка е уникална. При ясно време се вижда кулата на Снежанка, която е на 120 км. Мястото е подходящо за пикник и къмпингуване. Маршрут от с. Кирково до обекта – 5 км.