Енергийна ефективност

Описание Изтегли
1. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност през 2021 година
2. Отчет за изпълнeние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Кирково за 2020г.
3. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност през 2020 година
4. Отчет за изпълнeние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Кирково за 2019г.
5. Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019-2021г.
6. Решение за приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019-2021г. за община Кирково
7. Програма за енергийна ефективност 2019-2023г.
8. Решение за приемане на Програмата за енергийна фективност 2019-2023г. за община Кирково
9. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност през 2019 година
10. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност през 2018 година
11. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност през 2017 година
12. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност през 2016 година
13. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност през 2015 година
14. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност през 2014 година