Енергийна ефективност

Описание Изтегли
1. Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Кирково 2021-2031 г.
2. Отчет за изпълнeние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Кирково за 2021г.
3. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност през 2021 година
4. Отчет за изпълнeние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Кирково за 2020г.
5. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност през 2020 година
6. Отчет за изпълнeние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Кирково за 2019г.
7. Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019-2021г.
8. Решение за приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019-2021г. за община Кирково
9. Програма за енергийна ефективност 2019-2023г.
10. Решение за приемане на Програмата за енергийна фективност 2019-2023г. за община Кирково
11. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност през 2019 година
12. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност през 2018 година
13. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност през 2017 година
14. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност през 2016 година
15. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност през 2015 година
16. Отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност през 2014 година