Регистри

Описание
Изтегли/ Виж
1. Регистър на местата за хранене и развлечение
2. Регистър на местата за настаняване
3. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2021г.
4. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2020 г. /към 21.12.2020г./
5. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2019 г.
6. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2018 г.
7. Регистър на местата за настаняване в община Кирково
8. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2017 г.
9. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2016 г.
10. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2015 г.
11. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2014 г.
12. Регистър на издадените актове за изработване на подробни устройствени планове и измененията им
13. Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Кирково през 2020г.
14. Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Кирково през 2021г.
15. Регистър на издадените разрешения за строеж в община Кирково
16. Регистър на въведените в експлоатация строежи от четвърта и пета категория в община Кирково
17. Регистър на издадените технически паспорти на строежите на територията на община Кирково
18. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2013 г.
19. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2012 г.
20. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2011 г.