Регистри

Описание
Изтегли/ Виж
1. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2020 г. /към 21.12.2020г./
2. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2019 г.
3. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2018 г.
4. Регистър на местата за настаняване в община Кирково
5. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2017 г.
6. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2016 г.
7. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2015 г.
8. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2014 г.
9. Регистър на издадените актове за изработване на подробни устройствени планове и измененията им
10. Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Кирково
11. Регистър на издадените разрешения за строеж в община Кирково
12. Регистър на въведените в експлоатация строежи от четвърта и пета категория в община Кирково
13. Регистър на издадените технически паспорти на строежите на територията на община Кирково
14. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2013 г.
15. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2012 г.
16. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2011 г.