Регистри

Описание
Изтегли/ Виж
1. Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Кирково
2. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2023г.
3. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2022г.
4. Регистър на местата за хранене и развлечение в община Кирково
5. Регистър на местата за настаняване в община Кирково
6. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2021г.
7. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2020 г.
8. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2019 г.
9. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2018 г.
10. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2017 г.
11. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2016 г.
12. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2015 г.
13. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2014 г.
14. Регистър на издадените актове за изработване на подробни устройствени планове и измененията им
15. Регистър на издадените разрешения за строеж в община Кирково
16. Регистър на въведените в експлоатация строежи от четвърта и пета категория в община Кирково
17. Регистър на издадените технически паспорти на строежите на територията на община Кирково
18. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2013 г.
19. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2012 г.
20. Публичен регистър за разпоредителни сделки с общински имоти – 2011 г.