СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на Юсеин Али от с. Стоманци, общ. Кирково.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 25.07.2018г. /сряда/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Обявление

Относно: Откриване на процедура по принудително отчуждаване на части от недвижими имоти – частна собственост

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-357/25.06.2018г. е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ от кв.32 по плана на с.Чорбаджийско, общ.Кирково с цел преотреждането му за паркинг за осигуряване на паркоместа към търговски обекти ,реализирани в УПИ Х, ІХ,VІІІ,VІІ, VІ, V и ІV от кв.32 при спазване изискванията и разпоредбите на ЗУТ

Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение от „А1 България“ ЕАД, гр.София, ул.Кукуш № 1 за: „Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz № KRZ0006.А0004_Чорбаджийско, находяща се в с.Чорбаджийско, община Кирково, УПИ VII-154, 155, кв.32, сграда Кметство.“

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП), за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр.Кърджали,“, с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, гр.София.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с Решения на ОбС-Кирково:

Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение от „Криста Ко“ ООД, с.Кочево, община Садово, област Пловдив за: Изграждане на изграждане на крайпътен обект: „Бензиностанция, магазин и автомивка“ в землището на село Домище, община Кирково на път I-5 Кърджали-Маказа в поземлен имот с идентификатор 22928.14.1016.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 26.06.2018г. /вторник/ от 15:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

Уважаеми жители на oбщина Кирково, от името на Общинска администрация и лично от свое име, сърдечно ви поздравявам със светлия празник Рамазан Байрам. Този празник е съчетал в себе си любов и радост, семейна топлина и прошка, уважение към родителите и ближните ни, милосърдие и съпричастност към нуждаещите.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково на основание с чл.149,ал.6 от ЗУТ съобщава на обществеността, че е издадено Разрешение за строеж №10/13.06.2018г. от Главния архитект на община Кирково за обект „Пътна връзка при км 378+560 ляво на Път І-5 „Кърджали-Маказа””. Първи етап: „Пътна връзка при км 378+560 ляво на Път І-5 „Кърджали-Маказа””...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Община Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 05.07.2018г. (четвъртък) от 10:30 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи:

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Община Кирково обявява публичен търг с тайно наддаване на 05.07.2018г. (четвъртък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, На 25.06.2018 г., от 14.00 часа в гр.Златоград, ул. ”Стефан Стамболов”№1, в залата на Общински съвет ще се проведе Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград ”. Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на основание чл. 16 от Устава на сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Публичен търг с тайно наддаване на 02.07.2018г. (понеделник) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти:

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

Уважаеми съграждани, община Кирково се включва в дарителската кампания за набиране на финансови средства в подкрепа на Даниела Иванова Ивайлова, родом от град Кюстендил, омъжена в с. Горно Кирково.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 20.06.2018г. (Сряда) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години,както следва:

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК

Скъпи малки, големи и още по-големи деца, Честит празник! Пожелавам Ви да бъдете здрави! Да следвате мечтите си, желанията да Ви се сбъдват! Вярвайте в чудесата и доброто! Има някои неща, които не се купуват, детството е едно от тях.

Слънчев празник посветен на деня на детето в Кирково

В навечерието на първи юни - Международният ден на детето, център Кирково се превърна в истинска детска планета. В Кирково ехти детски глъч и смях от малки и големи, които се веселят заедно под топлите слънчеви лъчи. Безбройните забавления и изненади бяха поднесени от актьори и илюзионисти от театрално – музикален център Кърджали. Празникът е подарък от г-н Шинаси Сюлейман за всички малчугани с пожелание искрено да се веселят и да изживеят един незабравим ден.

СЪОБЩЕНИЕ

а основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 23.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на земеделска и горска техника по насегени места през месец юни 2018 г. както следва:

Празнично шоу на площада в център Кирково

В навечерието на 1 юни – Международният ден на детето, кметът на община Кирково – Шинаси Сюлейман организира празнично шоу на площада в център Кирково. Празничната програма ще бъде на 31.05.2018 г. (четвъртък) от 13,00 часа. За доброто настроение на малки и големи ще се погрижат актьори и илюзионисти от театрално – музикален център Кърджали.

Деца и ръководители от Белгия, Румъния, Турция и Италия гостуваха на Кмета на община Кирково

22 деца и 17 ръководители от Белгия, Румъния, Турция и Италия днес бяха на посещение при Кмета на община Кирково господин Шинаси Сюлейман. По време на разговора им с Кмета на общината гостите проявиха интерес към проблемите на образованието, броя на училищата и детските градини на територията на община Кирково, както и към метода на финансиране на общинските училища.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 05.06.2018г. (вторник) в залата на ОбА-Кирково за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост:

ОБЯВА

ЗА ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ ПРИ ЯЗОВИР "ДОМИЩЕ" ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ "РОМАНТИКА"

ПОКАНА

На 24 май 2018 година Общинска администрация Кирково организира празнично шествие в чест на официалния празник „Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост”. Каним всички граждани, гости на община Кирково, както и всички дейци на науката, просветата и културата да вземат участие в празничното шествие, което ще започне от 10.30 ч. от двора на СУ „Отец Паисий”, с. Кирково до площада в с. Кирково.

Уведомление за инвестиционно намерение

от „ЕР ИНВЕСТ 2011“ ЕООД, с.Джерово, община Кирково, област Кърджали за: Изграждане на къща за гости в имот с номер 025155, в местността „Джугла“, землището на село Чакаларово, община Кирково

СЪОБЩЕНИЕ

Организиран транспорт до гр. Велико Търново за финал на АФЛ за футболната среща на на ФК Арда - Кърджали срещу ФК Кариана - Ерден.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 21.05.2018г. /понеделник/ от 15:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно намерение от „ЕР ИНВЕСТ 2011“ ЕООД, с.Джерово, община Кирково, област Кърджали за: Изграждане на къща за гости в имот с номер 025155, в местността „Джугла“, землището на село Чакаларово, община Кирково

Гергьовден

Жители и гости на община Кирково се стекоха на площада в център Кирково, за да празнуват най-красивия пролетен празник Гергьовден. Празничната програма започна с оркестър Пловдив с ръководител Слави Александров.

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Преработвателно предприятие за орехи в ПИ с идентификатор № 39877.11.511 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Крилатица, община Кирково, област Кърджали“, с възложител „БИО ЛАНД ХЛ“ ЕООД, с.Резбарци, община Кърджали, община Кърджали.

Млад огнеборец

На 30.04.2018 година се проведе Районното състезание с Младежките противопожарни отряди „ Млад огнеборец” при община Кирково. В състезанието, проведено на стадион ”Керамична фабрика” в с. Подкова, ученици от седем училища от община Кирково показаха бързина, сръчност, издръжливост и спортменство. Надпреварата, организирана от РСПБЗН Подкова, протече в две дисциплини: „Бойно разгръщане на състезателна пътека” и „ 400 метра щафетно бягане с препятствия”.

Протокол

За определяне на необходимата площ –пасища ,мери и ливади от Общински фонд за всеки кандидат ,подал заявление и разпределение на имотите за всяко землище на територията на община Кирково по реда на чл.37 и ,ал.6 и ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанска 2018/2019г.

ПОКАНА

На 6 май 2018 година Общинска администрация Кирково организира честването на празника “Гергьовден” на площада в село Кирково.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 23.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на собствениците на земеделска и горска техника по населени места през месец май 2018 г. както следва:

УВЕДОМЛЕНИЯ

Уведомление за инвестиционно предложение от Диана Севдалинова Манева и Дарина Севдалинова Манева за „Изграждане на складова сграда“ в поземлен имот с идентификатор 22928.13.599, в землището на с.Домище, местостта „Караучини“, община Кирково, област Кърджали...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с постъпило искане от страна на Ай Си Джи Би , кметът на община Кирково на основание чл.210,ал.1 и ал.2 от ЗУТ назначи комисия за приемане на оценки на възникнали сервитути съгласно регистъра на засегнатите имоти, приложен към ПУП-ПП за трасето на газопровода.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община кирково:

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ, УВАЖАЕМИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И ЗДРАВНИ РАБОТНИЦИ, Приемете моите най-искрени пожелания по случай 7-ми април – ден на здравния работник и Международния ден на здравето!

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на пътна връзка за обслужване на обект „Склад за съхранение на фуражи за риба“...

СЪОБЩЕНИЕ

Техническа служба при Кметство с.Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.13а, ал.6, точка 2 от ППЗСПЗЗ Ви съобщава, че с Протокол от 15.02.2018год. на комисия назначена със Заповед №РД-10-70 от 14.02.2018год. на Кмета на община Кирково е приет Помощен план за поземлен имот попадащ в урбанизираната територия на с.Чорбаджийско, общ.Кирково, в месността „Капалъ яр" признато с решение №4205/27.06.2014г., на Общинска служба по земеделие с.Кирково, на наследниците на Атанас Севдалинов Младенов /Ахмед Сали Муса/

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК. В СЛУЧАЙ,ЧЕ НЕ СЕ ЯВЯТ В ПОСОЧЕНИЯ СРОК, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.32, АЛ.6 ОТ ДОПК СЪОТВЕТНИЯ АКТ В ЕДНО СЪС СЪОБЩЕНИЕТО ЩЕ БЪДЕ ПРИЛОЖЕН КЪМ ПРЕПИСКАТА И ЩЕ СЕ ЧИТА ЗА РЕДОВНО ВРЪЧЕН.

Турнир по шах

Днес се проведе общински турнир по шах в чест на 104 годишнината от създаването на община Кирково. Турнира предизвика интерес, включиха се 20 състезатели от Кирково, Кърджали, Момчилград, Крумовград и група ученици от СУ „Петко Рачов Славейков“ – Кърджали. Старт на турнира даде Кмета на община Кирково Шинаси Сюлейман и пожела успех на всички участници.

Театрална постановка за децата

За всички деца в детските градини на територията на община Кирково гостува Театралната постановка „Моите приятели на пътя – Зебрата и Светофара”, подарък от Кмета на общината по случай празника на общината.

ФУТБОЛЕН ТУРНИР

На 23 март в спортната зала на Средно Училище „Отец Паисий” с. Кирково под патронажа на Кмета на община Кирково се проведе футболният турнир между училищните отбори (І - ІV клас) - от ОУ „Иван Вазов“ с. Чакаларово, ОУ „Христо Смирненски“ с. Фотиново, СУ „Никола Йонков Вапцаров“ с. Бенковски, СУ „Христо Ботев“ с. Чорбаджийско и футболен отбор от град Златоград.

ВОЛЕЙБОЛНА СРЕЩА

В чест на 104-годишнината от създаването на община Кирково, под патронажа на Кмета на общината, в спортната зала на СУ „Отец Паисий“ с. Кирково се проведоха волейболни срещи между ученическите отбори (ІV – V клас) от Волейболен клуб „Кирково 2015” и „Арда” Кърджали. Срещите бяха много оспорвани и завършиха с победи за домакините. Връчени бяха грамоти и предметни награди за всички участници.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с очакваните проливни валежи от дъжд и гръмотевични бури, отменям честването на празника на 26 март – Ден на община Кирково.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 29.03.2018г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината.