ПОКАНА

На 6 май 2018 година Общинска администрация Кирково организира честването на празника “Гергьовден” на площада в село Кирково.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 23.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на собствениците на земеделска и горска техника по населени места през месец май 2018 г. както следва:

УВЕДОМЛЕНИЯ

Уведомление за инвестиционно предложение от Диана Севдалинова Манева и Дарина Севдалинова Манева за „Изграждане на складова сграда“ в поземлен имот с идентификатор 22928.13.599, в землището на с.Домище, местостта „Караучини“, община Кирково, област Кърджали...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с постъпило искане от страна на Ай Си Джи Би , кметът на община Кирково на основание чл.210,ал.1 и ал.2 от ЗУТ назначи комисия за приемане на оценки на възникнали сервитути съгласно регистъра на засегнатите имоти, приложен към ПУП-ПП за трасето на газопровода.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община кирково:

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ, УВАЖАЕМИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И ЗДРАВНИ РАБОТНИЦИ, Приемете моите най-искрени пожелания по случай 7-ми април – ден на здравния работник и Международния ден на здравето!

ОБЯВА

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО информира за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на пътна връзка за обслужване на обект „Склад за съхранение на фуражи за риба“...

СЪОБЩЕНИЕ

Техническа служба при Кметство с.Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.13а, ал.6, точка 2 от ППЗСПЗЗ Ви съобщава, че с Протокол от 15.02.2018год. на комисия назначена със Заповед №РД-10-70 от 14.02.2018год. на Кмета на община Кирково е приет Помощен план за поземлен имот попадащ в урбанизираната територия на с.Чорбаджийско, общ.Кирково, в месността „Капалъ яр" признато с решение №4205/27.06.2014г., на Общинска служба по земеделие с.Кирково, на наследниците на Атанас Севдалинов Младенов /Ахмед Сали Муса/

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК. В СЛУЧАЙ,ЧЕ НЕ СЕ ЯВЯТ В ПОСОЧЕНИЯ СРОК, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.32, АЛ.6 ОТ ДОПК СЪОТВЕТНИЯ АКТ В ЕДНО СЪС СЪОБЩЕНИЕТО ЩЕ БЪДЕ ПРИЛОЖЕН КЪМ ПРЕПИСКАТА И ЩЕ СЕ ЧИТА ЗА РЕДОВНО ВРЪЧЕН.

Турнир по шах

Днес се проведе общински турнир по шах в чест на 104 годишнината от създаването на община Кирково. Турнира предизвика интерес, включиха се 20 състезатели от Кирково, Кърджали, Момчилград, Крумовград и група ученици от СУ „Петко Рачов Славейков“ – Кърджали. Старт на турнира даде Кмета на община Кирково Шинаси Сюлейман и пожела успех на всички участници.

Театрална постановка за децата

За всички деца в детските градини на територията на община Кирково гостува Театралната постановка „Моите приятели на пътя – Зебрата и Светофара”, подарък от Кмета на общината по случай празника на общината.

ФУТБОЛЕН ТУРНИР

На 23 март в спортната зала на Средно Училище „Отец Паисий” с. Кирково под патронажа на Кмета на община Кирково се проведе футболният турнир между училищните отбори (І - ІV клас) - от ОУ „Иван Вазов“ с. Чакаларово, ОУ „Христо Смирненски“ с. Фотиново, СУ „Никола Йонков Вапцаров“ с. Бенковски, СУ „Христо Ботев“ с. Чорбаджийско и футболен отбор от град Златоград.

ВОЛЕЙБОЛНА СРЕЩА

В чест на 104-годишнината от създаването на община Кирково, под патронажа на Кмета на общината, в спортната зала на СУ „Отец Паисий“ с. Кирково се проведоха волейболни срещи между ученическите отбори (ІV – V клас) от Волейболен клуб „Кирково 2015” и „Арда” Кърджали. Срещите бяха много оспорвани и завършиха с победи за домакините. Връчени бяха грамоти и предметни награди за всички участници.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с очакваните проливни валежи от дъжд и гръмотевични бури, отменям честването на празника на 26 март – Ден на община Кирково.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 29.03.2018г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 11.04.2018г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 11.04.2018г. (сряда) от 11:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 23.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на собствениците на земеделска и горска техника...

ПОКАНА

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА КИРКОВО ШИНАСИ СЮЛЕЙМАН В ЧЕСТ НА 104 ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЩИНАТА В ДНИТЕ ОТ 21.03.2018 г. ДО 23.03.2018 г. ЩЕ ЗАРАДВА МАЛЧУГАНИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ С ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА

ПРОГРАМА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА ЧЕСТВАНЕТО НА 104 ГОДИНИ ОБЩИНА КИРКОВО

Обява

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА ТУРНИР ПО ШАХМАТ на 26.03.2018 г. (понеделник) начало на състезанието: 12.00 часа без ограничение на възрастта

Обява

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА на 22.03.2018 г. от 12,00 часа „Празник на качамака“ в село Шумнатица със забавна музикално-развлекателна програма и демонстрация на мелене на царевица в автентичната воденица, както и приготвяне на качамак по оригинална местна рецепта.

Часът на земята

Уважаеми жители, Община Кирково ще се включи в десетото поредно издание на глобалната инициатива „Часът на Земята”. В знак на съпричастност към опазването на природата и промените в климата, на 24 март 2018г. (събота), от 20.30 до 21.30 часа, ще бъде спряно осветлението на административната сграда на общината, както и на други по малки общински обекти. Приканваме всички, които желаят да се включат в инициативата.

Обява

Община Кирково в качеството си на бенефициент по проект “Интегрирани социални услуги за деца от 0 до 7 г. и техните родители в община Кирково” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година ОБЯВЯВА Процедура за набиране и подбор на персонал по Проект № BG05M9OP001-2.004-0007 “Интегрирани социални услуги за деца от 0 до 7 г. и техните родители в община Кирково”...

8-ми март

Служителките от детски градини, училища, читалища, държавни институции, цехове и банки в община Кирково получиха цвете от кмета Шинаси Сюлейман. По случай Международния ден на жената, Сюлейман им пожела много слънчеви дни, усмивки и винаги да са красиви, вдъхновени и прекрасни.

Заповед

Заповед относно забрана на пашуването на селскостопански животни в горските територии - държавна собственост на територията на община Кирково.

Честит празник

Уважаеми дами, Скъпи майки, С огромно удоволствие Ви поздравявам с Вашия прекрасен празник 8-март, защото днес с денят, в който Вие сте най-специалните и най-обичаните майки, съпруги и любими!

Честит празник

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, За мен е удоволствие да Ви приветствам по повод Националния празник на Рeпублика България 3 март!

Благодарствена грамота

Фондация „Искам бебе” връчи благодарствена грамота на кмета на община Кирково Шинаси Сюлейман за оказаната подкрепа и изразена съпричастност към каузата ”Да се раждат повече жадувани деца в България”.

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

Вече е факт първата инициатива на община Кирково по повод посрещането на баба Марта и 104 – годишнината от създаването на община Кирково. Дръвче, накичено с 104 саморъчно направени мартеници, украси площада в център Кирково. Мартениците са изработени от деца и ученици от всички учебни заведения на територията на общината.

Честит празник

Уважаеми самодейци от община Кирково, Най - сърдечно Ви поздравявам по повод 1 март – Ден на любителското художествено творчество! Денят на самодееца е един чудесен празник за хората, които не жалят време и сили за да работят за запазването на българската традиция и култура. Честит празник на всички Вас, които правите празниците на другите, и за които най-голямата награда са аплодисментите и радостта в очите на хората!

СЪОБЩЕНИЕ

Актуализиран списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ на Община Кирково за отдаване под наем или аренда за 2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със Заповед №РД-10-85/22.02.2018г. е допуснато изработване комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: -инвестиционен проект за обект „Многофамилна жилищна сграда ” в УПИ VІ-98, кв.49 по плана на с.Чорбаджийско,общ.Кирково.

СЪОБЩЕНИЕ

27 февруари 2018г. (вторник) е неучебен ден за всички училища и детски градини на територията на Община Кирково.

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 09.03.2018г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот:

СЪОБЩЕНИЕ

До Гюлчерай Алиосман Юсуф гр.Момчилград общ.Момчилград Техническа служба при Кметство с.Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджали във връзка с §4, ал.6 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. Ви уведомява, че със Заповед №РД-10-48/29.01.2018г. на Кмета на община Кирково е одобрено поправката на имот засягащ УПИ-V, кв.27 по ПУП на с.Островец...

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 23.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на собствениците на земеделска и горска техника по населени места през месец март 2018 г. както следва:

ОБЯВА

Във връзка с увеличаване броя на потребителите по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Кирково“ Община Кирково обявява: Прием на заявление-декларация от кандидат-потребители за ползване на социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд в община Кирково“

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 22.02.2018г. (четвъртък) от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО, ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА КИРКОВО ШИНАСИ СЮЛЕЙМАН, ПО СЛУЧАЙ 104 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЩИНА КИРКОВО О Б Я В Я В А О Б Щ И Н С К И К О Н К У Р С за компютърна презентация и/или видеоклип на тема: „Културно - историческото наследство на община Кирково”

КОНКУРС

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО, ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ШИНАСИ СЮЛЕЙМАН, ПО СЛУЧАЙ 104 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЩИНА КИРКОВО О Б Я В Я В А ОБЩИНСКИ КОНКУРС НА ТЕМА: „Моят роден край - минало и настояще в история и снимки”

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със Заповед №РД-10-57/02.02.2018г. е допуснато изработване комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ и на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, и чл.61,ал.3 от АПК, съобщава на наследниците на Атче Ахмедова Рашидова, като заинтересувано лица по смисъла на чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ за ПИ с №80238 по КВС на землището на с.Чорбаджийско, жители на с.Чорбаджийско,общ.Кирково, обл.Кърджали, сега с неизвестен адрес...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково съобщава на Иван Илиев и Дицка Чуклева...

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Кирково съобщава на Али Юсеин, Съдъка Хасан и Юсуф Шнайдер...

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КИРКОВО ОБЯВЯВА ИНИЦИАТИВА „УКРАСИ ДЪРВО ЗА ПЪРВИ МАРТ“ С РЪЧНО ИЗРАБОТЕНИ 104 МАРТЕНИЦИ „ПИЖО И ПЕНДА“

МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ - КИРКОВО

ДЕЦАТА СА НАШИ ! ДА ИМ ДАДЕМ ШАНС ЗА ПО-СИГУРНО И ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ! В изпълнение на плана за работата през 2017 годината, на 25.01.2018 година МКБППМН Кирково, проведе разширено заседание на пленарния си състав с участие на своите партньори в работата си по преодоляване проблемите на децата - експерти от отдел образование в ОбА, отдел „Закрила на детето” при ДСП, инспектор от ДПС към МВР, юристи, педагози и други.

ОБЯВА

Започва прием на документи за потребители и домашни помощници в изпълнение на ПМС №332/22.12.2017 и подписано споразумение с рег. № ФС01-0378/22.12.2017г. между община Кирково и АСП за предоставяне на социална услуга в домашна среда в община Кирково.

ПОКАНА

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 26.01.2018г. /петък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:

Публичен търг с тайно наддаване

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 02.02.2018г. (Петък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва: