Риза Фахри Местан
Секретар на Община Кирково

Дата и място на раждане:
07.02.1974 г. с. Бенковски, област Кърджали

Образование:
Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", Стопански факултет
Магистърска програма по Счетоводство и контрол

Нов български Университет - София, Стопански факултет
Бакалавър по Икономика-Бизнесадминистрация

Нов български Университет - София,Стопански факултет
Специалист по Управление на малка и средна фирма

1989 – 1992 - Средно общообразователно училище “ Антим І “  – гр. Златоград

Професионален опит:
февруари 2016-до момента - Секретар на община Кирково
август 2013–януари 2016 - Дирекция “ Социално подпомагане ” – Кирково, директор
май 2003–август 2013 - Дирекция “ Социално подпомагане ” – Кирково, началник отдел
април 1995 –  май 2003 - Социално подпомагане – Кирково, социален работник

Професионални умения:
Много добри компютърни умения
МS Office Package (Word, Excel, Access) Internet

Семейно положение: женен с две деца