Избори за членове на Европейския парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

Описание Дата на публикуване
Виж
1.
Указ № 100 на Президента на Република България за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 09 юни 2024 г. 15.04.2024
2.
Указ № 102 на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 09 юни 2024 г. 15.04.2024
3.
Хронограма за изборите членове на Европейския парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г. 15.04.2024
4.
Заповед за образуване на избирателните секции 22.04.2024
5.
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци 23.04.2024
6.
Покана за участие в консултации относно определяне на съставите на СИК 24.04.2024
7.
Предварителни избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. 29.04.2024
8.
Предварителни избирателни списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. 29.04.2024
9.
Регистрация за гласуване по настоящ адрес 30.04.2024
10.
Списък на секциите, в които ще се проведе и машинно гласуване в община Кирково 30.04.2024
11.
Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес за гласуване за членове на Европейския парламент 30.04.2024
12.
Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес за гласуване за народни представители 30.04.2024
13.
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за гласуване за членове на Европейския парламент 30.04.2024
14.
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за гласуване за народни представители 30.04.2024
15.
Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали 14.05.2024
16.
Заповед относно определяне на секции за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването 20.05.2024
17.
Заповед относно образуване на 4 подвижни избирателни секции 21.05.2024
18.
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. 30.05.2024
19.
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. 30.05.2024
20.
Заповед за забрана продажбата на алкохол и масови прояви на открито 06.06.2024

 

Полезни връзки:
·  Регистрация за гласуване по настоящ адрес »
·  Справка в избирателния списък по ЕГН на избирател »