ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
НА ОБЩИНА КИРКОВО
на декларациите по чл.35,ал.1,т.1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители при ОБА - Кирково

Вх.№ и дата

Име, презиме и фамилия

Вид на декларацията по чл.35 от ЗПКОНПИ

Заемана публична длъжност

Декларация

1/08.06.2018 г.
2/08.06.2018 г.

Риза Местан

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Секретар

Виж

3/08.06.2018 г.
4/08.06.2018 г.

Хикмет Хасан

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Директор дирекция „ОА“

Виж

5/08.06.2018 г.
6/08.06.2018 г.

Сафиназ  Хасан

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Вътрешен одитор

Виж

7/08.06.2018 г.
8/08.06.2018 г.

Нурай Юсеин

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Стажант одитор

Виж

9/08.06.2018 г.
10/08.06.2018 г.

Цветанка Коджаманова

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Гл.Специалист „ОМП“

Виж

11/08.06.2018 г.
12/08.06.2018 г.

Биляна Николова

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Финансов контрольор

Виж

13/08.06.2018 г.
14/08.06.2018 г.

Диана Топалова

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Н-к отдел “ПИО“ и гл. юрисконсулт

Виж

15/08.06.2018 г.
16/08.06.2018 г.

Павлина Миленова

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Мл.експерт „ОП“

Виж

17/08.06.2018 г.
18/08.06.2018 г.

Ерол Ибрям

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Мл.експерт „ИО“

Виж

19/08.06.2018 г.
20/08.06.2018 г.

Енвер Хасан

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Гл. спец.“КК“ р-н Бенковски

Виж

21/08.06.2018 г.
22/08.06.2018 г.

Димитър Димитров

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Гл.спец. “КК“

Виж

23/08.06.2018 г.
24/08.06.2018 г.

Здравко Сребрев

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Гл.експерт „АУ“

Виж

25/08.06.2018 г.
26/08.06.2018 г.

Марияна Бонева

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Н-к отдел „Финанси и гл. счетоводител“

Виж

27/08.06.2018 г.
28/08.06.2018 г.

Айше Халил

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Счетоводител

Виж

29/08.06.2018 г.
30/08.06.2018 г.

Нурсен Сали

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Счетоводител

Виж

31/08.06.2018 г.
32/08.06.2018 г.

Айсел Мехмед

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Гл.специалист

Виж

33/08.06.2018 г.
34/08.06.2018 г.

Снежана Кръстева

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Ст.счетоводител

Виж

35/08.06.2018 г.
36/08.06.2018 г.

Севда Уланова

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Счетоводител

Виж

37/08.06.2018 г.
38/08.06.2018 г.

Таня Чолакова

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Касиер

Виж

39/08.06.2018 г.
40/08.06.2018 г.

Снежа Иванова

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Счетоводител

Виж

41/08.06.2018 г.
42/08.06.2018 г.

Сабахтин Халил

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

счетоводител

Виж

43/08.06.2018 г.
44/08.06.2018 г.

Вера Якова

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Касиер

Виж

45/08.06.2018 г.
46/08.06.2018 г.

Билназ Хасан

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Счетоводител

Виж

47/08.06.2018 г.
48/08.06.2018 г.

Назми Мустафа

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Н-к сектор „КМВ“

Виж

49/08.06.2018 г.
50/08.06.2018 г.

Несрин Хайрулла

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Гл.спец. “Канцелария на ОбС“

Виж

51/08.06.2018 г.
52/08.06.2018 г.

Емел Емир

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Мл.експерт „Канцелария на кмета“

Виж

53/08.06.2018 г.
54/08.06.2018 г.

Самет хасан

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Мл.експерт „Протокол“

Виж

55/08.06.2018 г.
56/08.06.2018 г.

Румен Захариев

Ал.1 т.2  -       I Част

 1. II Част

Н-к отдел“МДТ“

Виж

57/08.06.2018 г.
58/08.06.2018 г.

Юлияна Кочанджиева

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Счетоводител

Виж

59/08.06.2018 г.
60/08.06.2018 г.

Феодора Асенова

Ал.1 т.2   -      I Част
-       II Част

Гл.спец. „Приходи“

Виж

61 /08.06.2018 г.
62 /08.06.2018 г.

Исмаил Сали

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец. „Приходи“

Виж

63  /08.06.2018 г.
64  /08.06.2018 г.

Фатме Хасан

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец. „Приходи“

Виж

65 /08.06.2018 г.
66 /08.06.2018 г.

Сезгин Юмер

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Н-к отдел „КМВ ГРАО и ЧР“

Виж

67 /08.06.2018 г.
68 /08.06.2018 г.

Снежа Узунова

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Н-к сектор „ГРАО и ЧР“

Виж

69/08.06.2018 г.
70/08.06.2018 г.

Лютвие  Сали

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец.“ГРАО и АО“

Виж

71 /08.06.2018 г.
72 /08.06.2018 г.

Милена Попова

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец.“ГРАО и АО“

Виж

73 /08.06.2018 г.
74 /08.06.2018 г.

Юсеин Осман

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец.“ГРАО и АО“

Виж

75 /08.06.2018 г.
76 /08.06.2018 г.

Румен Саров

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец.“ГРАО и АО“

Виж

77 /08.06.2018 г.
78 /08.06.2018 г.

Джемиле Кючюкали

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец.“ГРАО и АО“

Виж

79 /08.06.2018 г.
80 /08.06.2018 г.

Радостина Чилингирова

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец.“ГРАО и АО“

Виж

81/08.06.2018 г.
82 /08.06.2018 г.

Зекие Мурад

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл. спец. “Деловодство“

Виж

83 /08.06.2018 г.
84/08.06.2018 г.

Райме  Хаджъвели

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец.“ГРАО и АО“

Виж

85 /08.06.2018 г.
86 /08.06.2018 г.

Фатма Хасан

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец.“ГРАО и АО“

Виж

87 /08.06.2018 г.
88 /08.06.2018 г.

Бояна Коджамиш

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец.“ГРАО и АО“

Виж

89 /08.06.2018 г.
90 /08.06.2018 г.

Гинка Илиева

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец.“ГРАО и АО“

Виж

91 /08.06.2018 г.
92 /08.06.2018 г.

Цветанка Кочанджиева

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец.“ГРАО и АО“

Виж

93 /08.06.2018 г.
94 /08.06.2018 г.

Цветелина Кючукова

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец.“ЧР“

Виж

95 /08.06.2018 г.
96 /08.06.2018 г.

Гюлизар Везир

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец.“ГРАО и АО“

Виж

97 /08.06.2018 г.
98 /08.06.2018 г.

Зюлфие Къналъ

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец.“ГРАО и АО“

Виж

99 /08.06.2018 г.
100 /08.06.2018 г.

Фатмегюл Хасан

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец.“ГРАО и АО“

Виж

101 /08.06.2018 г.
102 /08.06.2018 г.

Севджан Хасан

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец.“ГРАО и АО“

Виж

103 /08.06.2018 г.
104 /08.06.2018 г.

Райна Орлова

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Касиер

Виж

105 /08.06.2018 г.
106/08.06.2018 г.

Невин Мюмюн

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.експерт „ГРАО“

Виж

107 /08.06.2018 г.
108 /08.06.2018 г.

Радин Усков

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Ст.експерт „СЗ“

Виж

109 /08.06.2018 г.
110 /08.06.2018 г.

Мелиха Осман

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.експерт „ОС“

Виж

111 /08.06.2018 г.
112/08.06.2018 г.

Ахмед Исмаил

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец.“ НО“

Виж

113 /08.06.2018 г.
114 /08.06.2018 г.

Юсуф Сюлейман

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец.“СГС“

Виж

115 /08.06.2018 г.
116 /08.06.2018 г.

Антон Кутев

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец.“ЧР“

Виж

117 /08.06.2018 г.
118 /08.06.2018 г.

Селчук Бекир

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец.“ТиТД“

Виж

119 /08.06.2018 г.
120 /08.06.2018 г.

Несрин Чалъм

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец.“ОС“

Виж

121 /08.06.2018 г.
122 /08.06.2018 г.

Ахмед Хасан

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Ст.експерт „СС“

Виж

123 /08.06.2018 г.
124 /08.06.2018 г.

Веселин Илчев

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец.“СГС“

Виж

125 /08.06.2018 г.
126 /08.06.2018 г.

Стела Димитрова

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Н-к отдел „ОКЗСАБ“

Виж

127 /08.06.2018 г.
128 /08.06.2018 г.

Пламен Арабаджиев

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Секретар  на „МКБППМН“

Виж

129 /08.06.2018 г.
130 /08.06.2018 г.

Лидия Кадринска

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Мл.експерт „ЗБТ“

Виж

131 /08.06.2018 г.
132 /08.06.2018 г.

Хабибе Изет

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец.“КМДСТ“

Виж

133 /08.06.2018 г.
134 /08.06.2018 г.

Кремена Пехливанова

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Ст.експерт „Образование“

Виж

135 /08.06.2018 г.
136 /08.06.2018 г.

Ахмет Хасан

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл. спец. “Образование“

Виж

137 /08.06.2018 г.
138 /08.06.2018 г.

Детелина Попова

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Н-к отдел „УП и ЕП“

Виж

139 /08.06.2018 г.
140 /08.06.2018 г.

Шенгюл Ибрахим

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Мл.експерт „ПЕП“

Виж

141 /08.06.2018 г.
142 /08.06.2018 г.

Нели Кьосева

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Мл.експерт “Проекти и ЕП”

Виж

143 /08.06.2018 г.
144/08.06.2018 г.

Севдие Ибрямова

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Ст.счетоводител

Виж

145 /08.06.2018 г.
146 /08.06.2018 г.

Хюсеин Хюсеин

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец. “Проекти и ЕП”

Виж

147 /08.06.2018 г.
148 /08.06.2018 г.

Фикрие Йозгюр

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец. “Проекти и ЕП”

Виж

149/08.06.2018 г.
150/08.06.2018 г.

Фердун Юсеин

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец.”К,Р и  СК”-Кирково

Виж

151/08.06.2018 г.
152/08.06.2018 г.

Светла Балджиева

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец.”ПУП”

Виж

153/08.06.2018 г.
154/08.06.2018 г.

Мехмед Халил

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец. “Строителство”

Виж

155/08.06.2018 г.
156/08.06.2018 г.

Фатме Юмер

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец. “ Стр. и архитектура”

Виж

157/08.06.2018 г.
158/08.06.2018 г.

Красимир Балтов

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец. ”К,Р и  СК ”- р-н Бенковски

Виж

159/08.06.2018 г.
160/08.06.2018 г.

Левент Исмаил

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец. “К,Р и СК” - Чорбаджийско

Виж

161/08.06.2018 г.
162/08.06.2018 г.

Ерол Емурла

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец. “К,Р и  СК”-Фотиново

Виж

163/08.06.2018 г.
164/08.06.2018 г.

Боян Мюзюрски

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Н-к отдел „ТР и И”

Виж

165/08.06.2018 г.
166/08.06.2018 г.

Мохамед Хаджъхасан

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец. “К, Р, А и СК”

Виж

167/08.06.2018 г.
168/08.06.2018 г.

Ахмед Хаджъхюсеин

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.инженер

Виж

169/08.06.2018 г.
170/08.06.2018 г.

Ерай Юсуф

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Мл.експерт  ”Стр. и архитектура”

Виж

171/08.06.2018 г.
172/08.06.2018 г.

Вели Балджъ

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Ст.експерт „КК”

Виж

173/08.06.2018 г.
174/08.06.2018 г.

Галя Тошева

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Директор ЦДГ “Мики маус“ Бенковски

Виж

175/08.06.2018 г.
176/08.06.2018 г.

Севдие Юсеин

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Директор с група Първица

Виж

177/08.06.2018 г.
178/08.06.2018 г.

Емилия Татарова

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Директор ЦДГ Г.Кирково

Виж

179/08.06.2018 г.
180/08.06.2018 г.

Мая Величкова

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Директор с група Добромирци

Виж

181/08.06.2018 г.
182/08.06.2018 г.

Севдалина Русева

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Директор с група Фотиново

Виж

183/08.06.2018 г.
184/08.06.2018 г.

Сема Ахмед

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Директор с група Хаджийско

Виж

185/08.06.2018 г.
186/08.06.2018 г.

Светла Солучкова

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Директор ЦДГ Чорбаджийско

Виж

187/08.06.2018 г.
188/08.06.2018 г.

Нуртен Хасан

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Директор с група Горски извор

Виж

189/08.06.2018 г.
190/08.06.2018 г.

Кадрие Кючюкали

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Директор ДЦДМУ Добромирци

Виж

191/08.06.2018 г.
192/08.06.2018 г.

Румяна Звездова

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Директор с група Старово

Виж

193/08.06.2018 г.
194/08.06.2018 г.

Людмила Семерджиева

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Директор ЦДГ Чакаларово

Виж

195/08.06.2018 г.
196/08.06.2018 г.

Людмила Ескова

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Директор с група Дрангово

Виж

197/08.06.2018 г.
198/08.06.2018 г.

Лиляна Николова

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Директор с група Завоя

Виж

199/08.06.2018 г.
200/08.06.2018 г.

Мариана Ускова

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Директор с група Тихомир

Виж

201/08.06.2018 г.
202/08.06.2018 г.

Вела Николова

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Мл.експерт „Екология“

Виж

203/12.06.2018 г.
204/12.06.2018 г.

Диана Михайлова

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Мл. експерт “Обществени поръчки“

Виж

205/12.06.2018 г.
206/12.06.2018 г.

Сафет Ахмет

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.спец.“ГРАО и АО“

Виж

207/06.07.2018 г.
208/06.07.2018 г.

Елка Найденова

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Директор ДГ "Мики Маус" - с.Бенковски

Виж

211/22.11.2018 г.
212/22.11.2018 г.

Тюлай Ахмед

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Гл.експерт “АО и ДО“

Виж

213/22.11.2018 г.
214/22.11.2018 г.

Нурджихан Юсеин

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Мл.експерт ”Стр. и архитектура”

Виж

215/22.11.2018 г.
216/22.11.2018 г.

Ерджан Юсуф

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Стажант одитор

Виж

217/22.11.2018 г.
218/22.11.2018 г.

Станислав Чаушев

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Техн. сътрудник

Виж