ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
НА ОБЩИНА КИРКОВО
на декларациите по чл.35,ал.1,т.1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на кметове на кметства в община Кирково

Вх.№ и дата

Име, презиме и фамилия

Вид на декларацията по чл.35 от ЗПКОНПИ

Заемана публична длъжност

Декларация

1/07.06.2018 г.
2/07.06.2018 г.

Сами Везир

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмет на с. Чорбаджийско

Виж

3/07.06.2018 г.
4/07.06.2018 г.

Мустафа Юсуф

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмет на с.Островец

Виж

5/07.06.2018 г.
6/07.06.2018 г.

Басри Мехмедов

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмет на с.Стрижба

Виж

7/07.06.2018 г.
8/07.06.2018 г.

Шюкрю Осман

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмет на с.Средско

Виж

9/07.06.2018 г.
10/07.06.2018 г.

Идриз Исмаил

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмет на с Вълчанка

Виж

11/07.06.2018 г.
12/07.06.2018 г.

Калбие Осман

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмет на с.Шопци

Виж

13/07.06.2018 г.
14/07.06.2018 г.

Ембие Хюсеин

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмет на с.Самокитка

Виж

15/07.06.2018 г.
16/07.06.2018 г.

Мустафа Мустафа

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмет на с.Гривяк

Виж

17/07.06.2018 г.
18/07.06.2018 г.

Шюкрю Халил

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмет на с.Метличка

Виж

19/07.06.2018 г.
20/07.06.2018 г.

Снежанка Величкова

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмета на с.Старейшино

Виж

21/07.06.2018 г.
22/07.06.2018 г.

Севинч Шериф

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмет на с.Подкова

Виж

23/07.06.2018 г.
24/07.06.2018 г.

Хасан Халил

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмет на с.Първица

Виж

25/07.06.2018 г.
26/07.06.2018 г.

Назиф Юсеин

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмет на с.Кукуряк

Виж

27/07.06.2018 г.
28/07.06.2018 г.

Мустафа Юсеин

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмет на с.Кран

Виж

29/07.06.2018 г.
30/07.06.2018 г.

Хасан Али

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмет на с.Малкоч

Виж

31/07.06.2018 г.
32/07.06.2018 г.

Шюкрю Хаджъкелеш

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмет на с.Делвино

Виж

33/07.06.2018 г.
34/07.06.2018 г.

Марин Хубавенов

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмет на с.Орлица

Виж

35/07.06.2018 г.
36/07.06.2018 г.

Танер Моллахасан

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмет на с.Пловка

Виж

37/07.06.2018 г.
38/07.06.2018 г.

Раим Местан

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмет на с.Самодива

Виж

39/07.06.2018 г.
40/07.06.2018 г.

Юсеин Мехмед

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмет на с.Старово

Виж

41/07.06.2018 г.
42/07.06.2018 г.

Али Халилибрям

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмет на с.Стоманци

Виж

43/07.06.2018 г.
44/07.06.2018 г.

Хюсеин Хюсеин

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмет на с.Дюлица

Виж

45/07.06.2018 г.
46/07.06.2018 г.

Фикрет Юзеир

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмет на с.Метличина

Виж

47/07.06.2018 г.
48/07.06.2018 г.

Хабиб Алиосман

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмет на с. Брегово

Виж

49/07.06.2018 г.
50/07.06.2018 г.

Хикмет Юсуф

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмет на с.Върбен

Виж

51/07.06.2018 г.
52/07.06.2018 г.

Назиф Сюлейман

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмет на с.Хаджийско

Виж

53/07.06.2018 г.
54/07.06.2018 г.

Ажда Ибрахим

Ал.1 т.2  - I Част
-II Част

Кмет на с.Кърчевско

Виж

55/08.06.2018 г.
56/08.06.2018 г.

Сезгин Мехмед

Ал.1 т.2  -       I Част

 1. II Част

Кмет на с.Медевци

Виж

57/08.06.2018 г.
58/08.06.2018 г.

Юмит Ахмед

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Здравчец

Виж

59/08.06.2018 г.
60/08.06.2018 г.

Айше Кючукали

Ал.1 т.2   -      I Част
-       II Част

Кмет на с.Добромирци

Виж

61 /08.06.2018 г.
62 /08.06.2018 г.

Хасан Ибрям

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Могиляне

Виж

63 /08.06.2018 г.
64 /08.06.2018 г.

Екрем Емин

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Растник

Виж

65 /08.06.2018 г.
66 /08.06.2018 г.

Боряна Хъзова

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Бенковски

Виж

67 /08.06.2018 г.
68 /08.06.2018 г.

Али Юмер

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Мъглене

Виж

69/08.06.2018 г.
70/08.06.2018 г.

Севим Хасан

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Загорски

Виж

71 /08.06.2018 г.
72 /08.06.2018 г.

Мюмюн Бекир

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Горски Извор

Виж

73 /08.06.2018 г.
74 /08.06.2018 г.

Раим Халил

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Шипок

Виж

75 /08.06.2018 г.
76 /08.06.2018 г.

Ваня Димитрова

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Дрангово

Виж

77 /08.06.2018 г.
78 /08.06.2018 г.

Мюмюн Хюсеин

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Чичево

Виж

79 /08.06.2018 г.
80 /08.06.2018 г.

Хълми Исмаил

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Еровете

Виж

81/08.06.2018 г.
82 /08.06.2018 г.

Мюмюн Ямалъ

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Китна

Виж

83 /08.06.2018 г.
84/08.06.2018 г.

Шаиб Мехмед

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Пресека

Виж

85 /08.06.2018 г.
86 /08.06.2018 г.

Джемил Хаджиюсеин

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Каялоба

Виж

87 /08.06.2018 г.
88 /08.06.2018 г.

Мюмюн Мехмед

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Първенци

Виж

89 /08.06.2018 г.
90 /08.06.2018 г.

Чомерт  Хасан Ялчън

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Янино

Виж

91 /08.06.2018 г.
92 /08.06.2018 г.

Харун Юсеин

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Козлево

Виж

93 /08.06.2018 г.
94 /08.06.2018 г.

Шериф Шериф

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Дрянова Глава

Виж

95 /08.06.2018 г.
96 /08.06.2018 г.

Валентин Бостанджиев

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Кремен

Виж

97 /08.06.2018 г.
98 /08.06.2018 г.

Иво Чакъров

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Джерово

Виж

99 /08.06.2018 г.
100 /08.06.2018 г.

Спиро Синабов

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Завоя

Виж

101 /08.06.2018 г.
102 /08.06.2018 г.

Емил Кьосев

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Горно Кирково

Виж

103 /08.06.2018 г.
104 /08.06.2018 г.

Славчо Гюдюлев

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Домище

Виж

105 /08.06.2018 г.
106/08.06.2018 г.

Христо Кръстев

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Чакаларово

Виж

107 /08.06.2018 г.
108 /08.06.2018 г.

Митко Трендафилов

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Горно Къпиново

Виж

109 /08.06.2018 г.
110 /08.06.2018 г.

Атанас Кехайов

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Долно Къпиново

Виж

111 /08.06.2018 г.
112/08.06.2018 г.

Катя Давиткова

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Априлци

Виж

113 /08.06.2018 г.
114 /08.06.2018 г.

Валентина Стоянова

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Шумнатица

Виж

115 /08.06.2018 г.
116 /08.06.2018 г.

Янко Суров

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Лозенградци

Виж

117 /08.06.2018 г.
118 /08.06.2018 г.

Джемил Халил

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Крилатица

Виж

119 /08.06.2018 г.
120 /08.06.2018 г.

Юлиан Стоянов

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Дружинци

Виж

121 /08.06.2018 г.
122 /08.06.2018 г.

Сунай Сали

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Фотиново

Виж

123 /08.06.2018 г.
124 /08.06.2018 г.

Мюмюн Шакир

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Дедец

Виж

125 /10.09.2018 г.
126 /10.09.2018 г.

Росица Мюзюрска

Ал.1 т.2   -      I Част

 1. II Част

Кмет на с.Тихомир

Виж