Проект „Ново начало“ стартира обучения за придобиване на професионална квалификация в сферата на професиите „сервитьор – барман“ и „камериер“, както и обучение за придобиване на ключова компетентност в областта „дигитална компетентност“. За участници в курсовете ще се изберат 30 души от целевата група. Целевата група е насочена към младежи до 29 – годишна възраст включително, икономически неактивни .
След завършване на курсовете, участниците ще получат сертификат за професионална квалификация. На успешно завършилите курс по обучение в проекта, ще се предостави възможност за започване на работа на трудов договор за срок от 6 месеца към фирма „Теди 2001“ ООД, работеща в сферата на хотелиерството.

Курсове включени в проекта:

• Мотивационно обучение за стимулиране и насочване към придобиване на активни умения за включване в пазара на труда, както и за придобиване на професионална квалификация
• Обучение по професия „камериер“.
• Обучение за ппридобиване на ключова компетентност в областта на „дигиталната компетентност“.
• Обучение по част от професия „сервитьор – барман“.


За повече информация и записване на телефон: 0886331136 или в Общинска администрация Кирково, отдел „ОКЗСДСТ”, стая № 21.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.