На основание чл.11, ал.1, т.3 от Закона за общинските бюджети и чл. 11 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кирково,
Кметът на община Кирково Сали Бекир Рамадан

КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ

На общината да направят предложения и препоръки за изготвянето на бюджета на община Кирково за 2013 година.

За целта на първия етаж на общината на адрес: Кирково, ул. “Дружба” 1 и в кметство Бенковски, Чорбаджийско и Фотиново, са поставени специални кутии за писмени предложения, мнения и препоръки.

Същите могат да се изпратят на следния електронен адрес:

Oba_kirkovo@kv.link.bg

Крайният срок за приемане на предложенията е 25.01.2013 год. включително

Общественото обсъждане на Бюджета на община Кирково за 2013 год. ще се проведе от 11 часа на  04 февруари 2013 година в залата на Общинска администрация Кирково.


Кмет на община Кирково:
                                      /инж. Сали Рамадан/