СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ

Община Кирково има удоволствието да Ви покани да участвате в заключителна пресконференция по проект BG16М1ОР002-3.031-0007-С02 „Споделена визия за опазване на хабитатите на полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик в регион Кърджали“, финансиран по процедура №BG16М1ОР002-3.031 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България - 2“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейски съюз.

Пресконференцията ще се състои на 05 ноември /петък/ 2021 г. от 11.30 ч. в Залата на Общинска администрация Кирково на адрес с.Кирково, ул.Дружба № 1, община Кирково, област Кърджали.

На пресконференция ще имате възможност да се запознаете с проектните дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта. По време на пресконференцията ще се извърши и награждаване на победителите във фотоконкурса на тема „Пасища и орхидеи в колаборация за опазване на красотата“.

В изпълнение на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България за присъственото участие в събитието се изисква сертификат за ваксинация, отрицателен тест за Ковид 19 или сертификат за преболедувал в рамките на последната година.

Можете да се включите в пресконференцията и онлайн на https://zoom.us, като използвате № на среща 347 935 8707 и парола за достъп: kqyRn7, както и да следите на живо на Фейсбук страницата на Община Кирково: https://www.facebook.com/obshtina.kirkovo. Материалите ще бъдат качени и на официалната интернет страница на Община Кирково www.kirkovo.bg

ОЧАКВАМЕ ВИ!

-------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------

Проект BG16М1ОР002-3.031-0007-С02 „Споделена визия за опазване на хабитатите на полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик в регион Кърджали”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.