СЪОБЩЕНИЕ

Общинският кризисен щаб – Кирково умолява за по сериозно отношение и стриктно спазване на правилата и указанията на Националния оперативен щаб срещу разпространението на заразата COVID-19. 

Сигнали за нарушения, като: Струпване на големи групи от хора на едно място; Неспазване на заповедите, разпоредбите и инструкциите на Министерство на здравеопазването; Нарушаване на обществения ред и др. , могат да се подават към:

– Цветанка Коджаманова – гл. специалист „ОМП“ при Община Кирково – Секретар на Общинския кризисен щаб,
тел.: 036793959, 0888912138;
03679 21 02; 0877 599 915; 0887 330 015,

Email: kirkovooba@gmail.com

– РУ на МВР – Кирково, тел.: 03679 2111 

– РЗИ – Кърджали тел.: 0361 60273

Както и на телефон: 112

За оказване на съдействие на лица в неравностойно положение и под карантина следва да се обръщате към Кметове на кметства и кметски наместници в община Кирково.