ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - КИРКОВО

                              Избори за Народно събрание на 26 март 2017г.


01-02-2017 - Заповед за образуване на избирателните секции на територията на Община Кирково

08-02-2017 - Хронограма за изборите за Народно събрание 26.03.2017 г.

08-02-2017 - ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

13-02-2017 - Покана до парламентарно представените партии и коалиции и имащи членове в европейския парламент относно консултации за СИК
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Табличен формат на писменото предложение за съставите на СИК

22-02-2017 - Заповед относно местата за поставяне на агитационни материали

24-02-2017 - Заповед относно промяна на Заповед № РД-10-39 от 01.02.2017 година в частта адрес на избирателните секции

24-02-2017 - Заповед относно промяна на Заповед № РД-10-48 от 03.02.2017 година в частта място на обявяване на избирателните списъци

09-03-2017 - Заповед относно образуване на една подвижна избирателна секция в Община Кирково за произвеждане на избори за Народно събрание

09-03-2017 - Списък на назначени секционни избирателни комисии в община КИРКОВО за произвеждане на изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

09-03-2017 - Покана до парламентарно представените партии и коалиции и имащи членове в европейския парламент относно консултации за ПСИК

15-03-2017 - СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

20-03-2017 - Съобщение относно обучение на СИК

24-03-2017 - Оперативен план по организационно - техническата подготовка за произвеждането на избори за избиране на народни представители в 44-то НС на 26 март 2017 година.