Секретар: Риза Фахри Местан
Автобиография на Риза Фахри Местан
Секретар на Община Кирково

Дата и място на раждане:
07.02.1974 г. с. Бенковски, област Кърджали

Образование:

2002 – 2003 Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", Стопански факултет
Магистърска програма по Счетоводство и контрол
 
1999 – 2000 Нов български Университет - София, Стопански факултет
Бакалавър по Икономика-Бизнесадминистрация
1995 –1999 Нов български Университет - София,Стопански факултет
Специалист по Управление на малка и средна фирма
1989 – 1992Средно общообразователно училище “ Антим І “  – гр. Златоград

Професионален опит:             

февруари 2016-до момента Секретар на община Кирково
август 2013–януари 2016 Дирекция “ Социално подпомагане ” – Кирково
директор
май 2003–август 2013  Дирекция “ Социално подпомагане ” – Кирково
началник отдел
април. 1995 –  май 2003              Социално подпомагане – Кирково
социален работник

Професионални умения:
Много добри компютърни умения
МS Office Package (Word, Excel, Access) Internet

Семейно положение: женен с две деца

Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина


Часът на Земята
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия