Untitled Document
  Бюджет и финанси
Описание
Изтегли
1. Отчет за месец март 2017г.
2. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.03.2017г.
3. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.12.2016г.
4. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.09.2016г.
5. Отчет за месец Февруари 2017г.
6. Отчет за месец Януари 2017г.
7. БЮДЖЕТ 2017 г. НА ОБЩИНА КИРКОВО
8. Заповед относно: План за финансово оздравяване на Община Кирково и Програма за изплащане на просрочените задължения
9. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.06.2016г.
10. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.03.2016г.
11. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.12.2015г.
12. Заповед относно: Формули за разпределение на средствата, получени по Единни разходни стандарти за 2016 год. между училищата и детските градини
13. БЮДЖЕТ 2016 г. НА ОБЩИНА КИРКОВО
14. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.09.2015г.
15. Прогноза Бюджет 2015-2018г.
16. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 30.06.2015г.
17. Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз към 31.03.2015г.
18. Отчет на собствените приходи по Бюджета на Община Кирково за 2014 година
19. Отчет на разходите по Бюджета на Община Кирково за 2014 година по параграфи
20. Отчет на капиталовите разходи за 2014 година
21. Отчет за изпълнението на бюджета на Община Кирково/01.01.2014г. - 31.12.2014г./ и изпълненнието на инвестиционната програма на Община Кирково за 2014 година
22. Обява относно: Покана за публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Кирково за 2014 година
23. Формула бюджет делегирани бюджети в община Кирково 2015 година
24. ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2015 г. НА ОБЩИНА КИРКОВО
25. Проект на Списък за капиталови разходи за 2015 година
26. ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2014 г. НА ОБЩИНА КИРКОВО
27. Заповед относно: Формула за разпределение на бюджета на общообразователните училища по единни разходни стандарти за 2014 год.
28. БЮДЖЕТ 2013 г. НА ОБЩИНА КИРКОВО
29. ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КИРКОВО ЗА 2012 г.
30. Заповед относно: Формули за разпределение на средствата, получени по Единни разходни стандарти за 2013 год. между училищата и детските градини
31. Бюджетен календар за подготовка и разработване на проект на общински бюджет на Община Кирково за 2013 г.
32. Обява относно: Предложения и препоръки за изготвянето на бюджета на община Кирково за 2013 година

 

Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина


Часът на Земята
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия