Untitled Document
  Програми
Описание
Изтегли
1. Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2017 г.
2. Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2016 г.
3. Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2015 г.
4 . Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Кирково през 2014 година
5. Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кирково през 2015 г.
6 . Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кирково през 2014 г.
7. Програма за управление на Община Кирково за периода 2011 – 2015 г.
8. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кирково през 2013 година
9. Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Кирково 2011 – 2013 год.
10. Програма за безопасност и здраве при работа
Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина


Часът на Земята
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия