Образование

Община Кирково разполага с училищна мрежа от учебни и детски заведения  която е оптимална за потребностите на населението на общината.

През учебната 2012/2013 г. на територията на община Кирково функционират осем общински училища, в които се обучават  1753 ученици, разпределени в 95 паралелки  от I-ви до XII клас; четиринадесет  целодневни детски градини, които се посещават от 628 деца на възраст от 3 до 6 години включително;

С постановление на Министерски съвет са определени 2 защитени и 6 средищни училища.  ОУ,,Васил Левски” с. Дрангово и ОУ,,Устрем” с. Старово са обявени за защитени, а останалите  6 средищни. Осигурен е транспорт за всички пътуващи ученици до 16 г., които са 1097 на брой.
Основен фактор за редовното посещение на учениците в училище са създадените условия за целодневна форма на обучение, включваща столово хранене на учениците (закуска и обяд) и полуинтернатни групи.
В сферата на образованието на територията на община Кирково работят 388 учители, служители и обслужващ персонал. 255 са учители, 114 помощен персонал и 19 медицински специалисти.
На територията на община Кирково функционира Професионална гимназия по машиностроене и лека промишленост „Васил Левски” с. Кирково. Подготвят се кадри в областта на машиностроенето и леката промишленост.От учебната 2009/2010 г. в Професионалната гимназия – Кирково се извършва прием и по специалността  „Сътрудник в малък и среден бизнес”.

Функциониращите училища и детски градини на територията на общината са следните:Списък на училищата в  община Кирково

Училище Вид Населено място Вид финансиране

СОУ "Отец Паисий"

СОУ (І - ХІІ клас)

Кирково

Общинско

СОУ "Н. Й. Вапцаров"

СОУ (І - ХІІ клас)

Бенковски

Общинско

СОУ "Христо Ботев"

СОУ (І - ХІІ клас)

Чорбаджийско

Общинско

ПГ по МЛП "Васил Левски"

професионална гимназия

Кирково

Държавно

ОУ "Васил Левски"

основно (І - VІІІ клас)

Дрангово

Общинско

ОУ " Устрем"

основно (І - VІІІ клас)

Старово

Общинско

ОУ "Васил Левски"

основно (І - VІІІ клас)

Тихомир

Общинско

ОУ "Иван Вазов"

основно (І - VІІІ клас)

Чакаларово

Общинско

ОУ "Христо Смирненски"

основно (І - VІІІ клас)

Фотиново

Общинско

 

Списък на детските градини в Община Кирково

Детска градина

Вид

Населено място

Вид финансиране

ЦДГ „Слънце”

целодневна детска градина

Фотиново

Общинско

ЦДГ „Пинокио”

целодневна детска градина

Самодива

Общинско

ЦДГ „Граничар”

целодневна детска градина

Тихомир

Общинско

ЦДГ „Дъга”

целодневна детска градина

Горно Кирково

Общинско

ЦДГ „Слънце”

целодневна детска градина

Чорбаджийско

Общинско

ЦДГ „Снежанка”

целодневна детска градина

Добромирци

Общинско

ЦДГ „Родопска слава”

целодневна детска градина

Горски извор

Общинско

ЦДГ „Пролет”

целодневна детска градина

Първица

Общинско

ЦДГ „Васил Левски”

целодневна детска градина

Шопци

Общинско

ЦДГ „Мечо Пух”

целодневна детска градина

Хаджийско

Общинско

ЦДГ „Мики Маус”

целодневна детска градина

Бенковски

Общинско

ЦДГ „Славейче”

целодневна детска градина

Дрангово

Общинско

ЦДГ „Пролет”

целодневна детска градина

Чакаларово

Общинско

ЦДГ „Мир”

целодневна детска градина

Старово

Общинско

Социални услуги, извършвани в общността се предоставят от „Дневен център за деца и младежи с увреждания” - Добромирци, който функционира като държавно делегирана дейност от 2007 година и се управлява от общинската администрация. Дневният център бе разкрит с капацитет 24 легла и през април 2010 г. капацитетът бе намален на 12 легла по предложение на кмета на общината до РДСП - Кърджали и АСП.  Екипът, предоставящ социални услуги включва  следните длъжности - директор, възпитател, соц. работник, мед.сестра, домакин, готвач, двама хигиенисти и огняр. Осигурен е транспорт  от общината за децата от район Бенковски.

 

Разпределение на средства по общински училища за 2009г.

Актуализация на средствата по ЕРС съгласно т.2.4. и т.2.5 от Заповед № РД-10-61/ 11.02.2009 г.

Разпределение на средствата по единни разходни стандарти за 2010 г. по училища

Разпределение на средствата по единни разходни стандарти за 2011 г. по училища - от 09.3.2011 г.

Разпределение на средствата по единни разходни стандарти за 2012 г. по училища