На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 23.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на собствениците на земеделска и горска техника по населени места през месец юни 2017 г. както следва:

Дата

Населено място
(Кметство)

Място на ГТП/контрола/

Час на провеждане

05.06.2017г.
/Понеделник/

с. Кран,
с. Кукуряк       

Кметство Кран,
Кметство Кукуряк

11.30 ч.
12.30 ч.

 

12.06.2017 г.
/Понеделник/

с.Бенковски, с.Могиляне,            с.Китна, с.Дрангово, с. Добромирци, с. Медевци, с.Еровете, с.Мъженци

МТС Бенковски
МТС Бенковски
МТС Бенковски
МТС Бенковски
МТС Бенковски
МТС Бенковски

10.30 ч.
10.30 ч.
10.30 ч.
10.30 ч.
10.30 ч.
10.30 ч.

16.06.2017 г.
/Петък/

с.Тихомир,
с.Малкоч

Кметство Тихомир,
Кметство Малкоч

11.30 ч.
14.00 ч.

20.06.2017 г.
/Вторник/

с.Завоя,
с.Дружинци

Кметство Завоя,
Кметство Завоя

10.00 ч.
10.00 ч.При прегледа следва да се представят следните документи:
1. Свидетелство за регистрация на ЗГТ(земеделска и горска техника)
2. Талон за технически преглед на ЗГТ(земеделска и горска техника)
3. Валидна застраховка „Гражданска отговорност”.


ОТ РЪКОВОДСТВОТО
НА ОБЩИНА КИРКОВО