Кмета на община Кирково Шинаси Сюлейман дарява на кирковчани спектакъла „Великденско вино” по пиесата на Константин Илиев.
„Великденското вино” от Константин Илиев осветява индиректно образа на Апостола на българската свобода. Драматичният монолог в пиесата, който авторът описва в текста, не може да демитологизира образа на Васил Левски по някакъв начин, обратно пиесата насочва към заветите на Апостола за чиста и свята република, за всеотдайно и честно служене на отечеството, за високата нравственост и върховенството на закона при управление на народните дела.
Зрителите в читалище „Н.Й. Вапцаров” с. Кирково ще присъстват на 18.04.2017 г. от 14.00 часа на един впечатляващ спектакъл. Достойнство на постановката е мултимедийния декор с визиони и специални ефекти, което помага за комуникативността на представлението, дава и огромни възможности за цялостния прочит на пиесата.


Заповядайте на 18.04.2017 г. от 14.00 часа
в читалище „Н.Й. Вапцаров” с. Кирково.