Новини

[11 Април 2017]

СЪОБЩЕНИЕ


Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със Заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-191/03.04.2017г. е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП- ПР за УПИ І,кв.13 по плана на с.Фотиново-център, община Кирково, област Кърджали с цел обособяване на нов УПИ, съгласно нови инвестиционни намерения, придружено с мотивирано предложение и становище на главния архитект.

Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ решенията и заповедите по чл.124 и 124а не подлежат на оспорване.

Новината е посетена: 125 пъти
Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина


Часът на Земята
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия