Новини

[06 Април 2017]

Проект „Благоустрояване и модернизация на площадно пространство пред община Кирково”На вниманието на жителите на община Кирково в момента пред
общинска администрация Кирково се реализира Проект „Благоустрояване
и модернизация на площадно пространство пред община Кирково”

Настоящият проект цели изграждането на социално-културно пространство.

Обособен е в три обекта:

Първи обект - "Площадки за игри на открито и благоустрояване на зелени площи"

Втори обект - "Благоустрояване на открито пространство пред сградата на ОбА Кирково"

Трети обект - Изграждане на сцена  към площадно пространство с. Кирково


ОБЕКТ: "Площадки за игри на открито и благоустрояване на зелени площи"

Включва новопроектирани площадки за игри с пешеходни алеи и

пространства  обособени в три зони:

-зона 1 е главен вход със свободно пространство и кътове за отдих с пейки

и перголи

-зона 2 е комбинирана детска площадка за деца от 0-3 и от 3-12 години 

-зона 3 – площадка със спортни уреди – за спорт на открито.

Проектът предвижда и мерки по благоустрояване на терена - оформяне на нови пешеходни алеи и пространства с настилка от цветни бетонови павета на пясъчна основа, оформяне нови зелени площи, изграждане на комбинирани  площадки за игри  със синтетична ударопоглъщаща  настилка, разполагане на  бетонови пейки с перголи  и кошове за отпадъци .

ОБЕКТ: "Благоустрояване на открито пространство пред сградата на ОбА Кирково"

Проектът е за благоустрояването и модернизация на пространството пред и около сградата на общинска администрация Кирково. Проектът предвижда  мерки по благоустрояване на терена - реконструкция на съществуващите и оформяне на нови пешеходни алеи и зелени площи. Обогатяване на пространство с  нови зони за отдих, цветни и тревни площи, декоративно осветление и водни площи. Допълнително се предвижда изграждане на малък амфитеатър, декоративно осветлени, автоматизирана поливна система и водно огледало.

ОБЕКТ: Изграждане на сцена  към площадно пространство с. Кирково

Проектът предвижда изграждане на открито представително площадно пространство със сцена. Съдържанието на сградата е, както следва: сцена, съблекални/гримьорни, ел. табло, склад, коридор.

Новината е посетена: 170 пъти
Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина


Часът на Земята
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия