относно забрана на пашуването на селскостопански животни в горските територии-държавна собственост на територията на общината.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
ЗАПОВЕД № РД-10-84/28.03.2017г.