На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 23.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на собствениците на земеделска и горска техника по населени места през месец април 2017 г. както следва:

Дата

Населено място
(Кметство)

Място на ГТП/контрола/

Час на провеждане

13.04.2017г.
/Четвъртък/

с. Чакаларово,              с. Джерово, с. Яковица, с. Долно Къпиново,      с. Горно Къпиново.

Кметство с. Чакаларово

10.00 ч.  до
12.00 ч.При прегледа следва да се представят следните документи:
1. Свидетелство за регистрация на ЗГТ(земеделска и горска техника)
2. Талон за технически преглед на ЗГТ(земеделска и горска техника)
3. Валидна застраховка „Гражданска отговорност”.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО
НА ОБЩИНА КИРКОВО