На вниманието на наследниците на Стоянка Иларионова
Матеева.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
СЪОБЩЕНИЕ