Общинска администрация – Кирково предстои да разкрие Център за подкрепа за личностно развитие до 30.06.2017 г.
Центъра за подкрепа за личностно развитие според дейността си е за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. В центъра ще се сформират клубове по интереси за свободното време на деца от различни възрастови групи, ще се работи по учебен план целогодишно, по учебна програма разработена от педагози. Орган за управление и контрол за Център за подкрепа за личностно развитие, като общинска институция в системата за предучилищно и училищно образование ще е директор назначен от Кмета на община Кирково. Квалифицирани педагози ще работят с децата в различни клубове по интереси, съобразявайки се с идеите на младите хора с които ще работят, за да могат да отговарят на актуалните им потребности и да стимулират творческия им потенциал.
Център за подкрепа за личностно развитие е:
- училище за свободно време за деца и младежи;
- място с алтернативна заетост на децата в борба срещу негативите на обществото ни;
- център за неформално общуване на деца с общи интереси, задоволявайки налични потребност в различни области на науката и изкуството;
- храм за изграждане на детската личност в областта на науката, изкуството и спорта;
- възможност на децата да имат право на избор, да бъдат различни, оценявани като личност, да бъдат партньор на учителя си;
- възможност на децата да откриват истините за света, за собственото си място и възможности.

Център за подкрепа за личностно развитие ще стартира с началото на новата учебна година.

Общинска администрация – Кирково
Тел. за информация: 0886331136/0889065462