Новини
за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военновъздушните сили......още

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 15.11.2016 г., 16.11.2016 г. и 17.11.2016 г. в Националната гвардейска част – гр. София....още

Община Кирково уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 година ще бъде осигурено дежурство на служители от общинска администрация, както следва:...още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди на Кмета на община Кирково:...още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-734/10.10.2016г. е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 4080.12.226 по КК на с.Лозенградци...още

ОБЩИНА КИРКОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ“ ...още

На вниманието на: Назим Мехмед Дургут, с. Островец. Одобрена е поправката на имот засягащ УПИ-I, кв. 25 по кадастралния план на с. Островец, общ. Кирково....още

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 13.10.2016г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:...още

Уважаеми учители! Сърдечно Ви поздравявам с професионалния Ви празник – Международния ден на учителя. ...още

Уважаеми съграждани, За четвърта поредна година стартира надпреварата за „Кмет на годината“, по-известен като кметските Оскари. ...още

Общинска администрация на община Кирково обявява конкурс на 21.10.2016г. от 10.00 часа за отдаване под наем на обект представляващ столова и ученически бюфет – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на общината, за срок от 5 (пет) учебни години...още

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017 г. до 17.02.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в Плевен, Асеновград, Пловдив, Свобода, Благоевград, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Шумен, София и Мусачево...още

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КИРКОВО...още

ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ОБЩИНА КИРКОВО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ...още

На вниманието на: Мустафа Мехмедов Мустафов, Исмаил Мехмедов Ахмедов и Фатме Ахмедова Мехмедова. Приет е Помощен план за поземлен имот в местността "Язлъ йери" в урбанизираната територия на с.Трепетлика, общ. Кирково...още

>>> Архив на новините <<<
ИЗБОРИ 2016

Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина

Онлайн магазин за продажба на ракия Апарт хотел Централ Фиберцимент, имитация на дърво,тухли,камък Топлоизолации