Новини

ОБЯВА

!!! ЗА ВАС ПРОИЗВОДИТЕЛИ !!! Всеки желаещ да участва на 9 септември във Фестивала на чушката – Кирково 2017 с традиционни ястия, художествени предмети и сувенири изготвени от чушки и домашно приготвени продукти от производители, ОбА – Кирково предоставя щанд срещу предварителна заявка.

ОБЯВА

На 9-ти септември в деня на ІІ –ри ФЕСТИВАЛ НА ЧУШКАТА – КИРКОВО 2017 г. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА „НАЙ - МНОГО ИЗЯДЕНИ ЛЮТИВИ ЧУШКИ”

ОБЯВА

На 09-ти септември в деня на провеждане на ІІ - ри ФЕСТИВАЛ НА ЧУШКАТА – КИРКОВО 2017г. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА "НАЙ-ВКУСНА ДОМАШНА ЛЮТЕНИЦА"

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със Заповед №РД-10-549/04.08.2017г. на Кмета на община Кирково е допуснато изработване проект за изменение на ПУП- ПР за поземлени имоти с пл.сн.№397 и №399 от кв.73 по плана на с.Бенковски...

Прочети всички публикации