Новини
Уважаеми съграждани, във връзка с тежката зимна обстановка на територията на община Кирково, Ви апелирам за разбиране и проявяване на търпение. ...още

Дните от 12 януари до 13 януари включително са обявени за неучебни дни за учебните заведения на територията на община Кирково....още

Дните от 9 януари до 11 януари включително са обявени за неучебни дни за учебните заведения на територията на община Кирково...още

Ръководството на община Кирково с дълбоко прискърбие съобщава, че на 03.01.2017 г. при тежка катастрофа на пътя до с. Дюлица са загинали трима души. Двамата от загиналите са от село Добромирци, община Кирково, третия – от смолянското село Старцево....още

В навечерието на Новата 2017 година, отправям сърдечни пожелания за много здраве, любов и благоденствие във Вашите домове! Нека Новата година бъде успешно начало за едно по-добро бъдеще, благополучие и просперитет за НАШАТА община!...още

На основание чл.61, ал.З от АПК, Общинска администрация с.Кирково съобщава на:...още

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 22.12.2016г. /четвъртък/ от 14:00 часа...още

Проект „Ново начало“ стартира обучения за придобиване на професионална квалификация в сферата на професиите „сервитьор – барман“ и „камериер“, както и обучение за придобиване на ключова компетентност в областта „дигитална компетентност“. ...още

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 29.12.2016 г. (Четвъртък) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва:...още

Община Кирково започна дарителска кампания за набиране на парична помощ за село Хитрино. Нека бъдем съпричастни към съдбата на пострадалите наши братя и сестри....още

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали връзка с чл.131,ал.1 от ЗУТ и на основание чл.129, ал.3 от ЗУТ,и чл.61,ал.3 от АПК,съобщава на наследниците на Ариф Хасанов Мехмедов, като заинтересувани лица по смисъла на чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ за ПИ №020134 по КВС на землището на с.Орлица:...още

Община Кирково, обявява процедура за избор на партньорски организации за подаване на проектно предложение по интегрирана схема „Приобщаване на уязвими групи“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“....още

На основание чл.128, ал.З ог ЗУТ, Общинска администрация с.Кирково съобщава на:...още

УВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК....още

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КИРКОВО И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА...още

>>> Архив на новините <<<
Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина

Хотел Главатарски хан Фиберцимент, имитация на дърво,тухли,камък Топлоизолации