Новини
На 8 май 2017 година Общинската организация на БЧК – Кирково е домакин на отбелязването на Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец. ...още

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 23.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на собствениците на земеделска и горска техника......още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със Заповеди на Кмета на община Кирково:...още

На 6 май 2017 година Общинска администрация Кирково организира честването на празника “Гергьовден” на площада в с. Кирково ...още

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА Честването на празника “Гергьовден”на 6.05.2017 г. (събота) на площада в с. Кирково...още

Кмета на община Кирково Шинаси Сюлейман дарява на кирковчани спектакъла „Великденско вино” по пиесата на Константин Илиев....още

ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ ПРИ ЯЗОВИР ,,ДОМИЩЕ” ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ ,,РОМАНТИКА”...още

№ 24 от 12.04.2017г. на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 20.04.2017г. /четвъртък/ от 14:00 часа......още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със Заповед на Кмета на община Кирково №РД-10-191/03.04.2017г. е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП- ПР за УПИ І,кв.13 по плана на с.Фотиново-център...още

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО осигурява обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение от „Марин Батуров” ЕООД......още

УВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ, УВАЖАЕМИ ФЕЛДШЕРИ, МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И ЗДРАВНИ РАБОТНИЦИ, За мен е чест да ви поздравя по случай Световния ден на здравето и здравния работник - 7 април!...още

ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА...още

На вниманието на жителите на община Кирково в момента пред общинска администрация Кирково се реализира Проект „Благоустрояване и модернизация на площадно пространство пред община Кирково” ...още

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 21.04.2017г. (петък) от 09:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти: ...още

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване на 20.04.2017г. (четвъртък) от 09:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти: ...още

>>> Архив на новините <<<
ИЗБОРИ

Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина


Часът на Земята
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия