Новини
Кмета на Община Кирково ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 14.09.2015г. (вторник) в залата на ОбА-Кирково за продажба на земи от общинския поземлен фонд, както следва...още

Кмета на Община Кирково ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 11.09.2015г. (вторник) в залата на ОбА-Кирково за продажба на земи от общинския поземлен фонд, както следва...още

на 11.09.2015г. (петък) от 15,00 часа в залата на ОбА-Кирково за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост: Урегулиран поземлен имот ХVІІ (седемнадесети)......още

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 24.08.2015г. /понеделник/ от 14.00 часа в залата на общината ...още

На 20.08.2015 г. (четвъртък) от 10.00 ч. Областен информационен център (ОИЦ) – Кърджали организира открита приемна с мобилен щанд в зоната на площада пред община Кирково....още

за провеждане на консултации за определяне на състава на Общинската избирателна комисия за провеждане на общи избори за общински съветници и кметове заедно с референдум на 25 октомври 2015г....още

Кмета на Община Кирково ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 04.09.2015г. (петък) в залата на ОбА-Кирково за продажба на земи от общинския поземлен фонд, както следва:...още

Кмета на Община Кирково ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 01.09.2015г. (вторник) в залата на ОбА-Кирково за продажба на земи от общинския поземлен фонд, както следва: ...още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с Решения на ОбС-Кирково: №548 от протокол №51 от проведено заседание на 29.07.2015г. е допуснато изработване на подробен устройствен план...още

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА І. Публичен търг с тайно наддаване на 31.08.2015г. (понеделник) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на терен с площ попадащ в кв.73 по плана на с.Бенковски...още

от проверка за спазване на чл.92 от Закона за гражданската регистрация...още

За да опазим зеленото богатство на страната, стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна безопасност...още

относно извършване на проверки за спазване на чл.92 от Закона за гражданската регистрация...още

На основание чл.61, ал.3 от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава на:Кадир Юсуф сега в неизвестен адрес в чужбина, че съгласно чл.13а от ППЗСПЗЗ е приет помощен план за м.”Ев ардъ” с пл.сн.№86 в урбанизираната територия на с.Бенковски......още

относно свикване на Общински съвет - Кирково на заседание...още

>>> Архив на новините <<<
ИЗБОРИ

Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина