• [30 2016]
...

 • [29 2016]
. 26.04.2016 ., BG05M9OP001-1.002-0046-C01/26.04.2016. , . ...

 • [20 2016]
/, ʄ ", , , , , , - /...

...

 • [15 2016]
- 15 2016/2017 ! ...

 • [15 2016]
, ! - 15 2016/2017 ! ...

 • [09 2016]
, .136,.1, .124,.2 .131,.1 .2 , :...

, 14- Ȕ . 2 8,00. 17,00. .107 .3 ....

 • [09 2016]
29.09.2016. () 09:00 , : ղ ( ), .21 ( ) . , . 132 .. ......

 • [07 2016]

20:00 10.09.2016 . - - ...

 • [02 2016]
- Ȕ...

 • [02 2016]
, .136,.1, .124,.2 .131,.1 .2 , :...

 • [25 2016]
!!! !!! 10- 2016 . : ...

 • [25 2016]
!!! !!! 10 2016 , ......

 • [25 2016]
10- , ....

>>> <<<
2016

   
 : 03679/ 20 16


., ."", .""39, .1
.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

:

, ,,