Новини
По проект BG05M9ОP001-2.005-0066 „Предоставяне на интегрирана социална услуга на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Кирково”...още

Общинска администрация – Кирково предстои да разкрие Център за подкрепа за личностно развитие до 30.06.2017 г....още

по проект BG05M9ОP001-2.005-0066 „Предоставяне на интегрирана социална услуга на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Кирково” ...още

„Мога да управлявам велосипед безопасно” е мотото на състезанието по приложно колоездене, организирано и проведено на 13.06.2017 г. от РУ- Кирково съвместно с общинска администрация Кирково и Местната комисия по БППМН на площада в центъра на Кирково. ...още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със Заповед на Кмета на община Кирково:...още

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 28.06.2017г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти: ...още

За втора поредна година ОбА – Кирково, съвместно с МКБППМН организира и проведе състезание по спортен риболов на язовир Домище при ваканционно селище „Романтика”....още

На 31.05 /сряда/ от 11.00 ч. Областен информационен център (ОИЦ) – Кърджали организира изнесен информационен ден с открита приемна в зоната на площада в Кирково....още

С тържествено шествие кирковчани отбелязаха 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. ...още

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 11.09.2017г. до 15.09.2017г. във военно формирование 22240 - Сливен...още

ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ ПРИ ЯЗОВИР ,,ДОМИЩЕ” ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ ,,РОМАНТИКА”...още

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 23.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на собствениците на земеделска и горска техника по населени места през месец юни 2017 г. както следва:...още

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 29.05.2017г. /понеделник/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:...още

На основание чл.128, ал.З от ЗУТ, Общинска администрация с.Кирково съобщава на наследниците на Стоянка Иларионова Матеева, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с имот с идентификатор 30106.11.227 по кадастрална карта (КК) на с.Завоя, общ.Кирково - сега е неизвестни адреси, че е изработен проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ)......още

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 02.06.2017г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти: ...още

>>> Архив на новините <<<
Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина


Часът на Земята
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия