Новини
ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2016 г....още

С тържествен парад кирковчани отбелязаха 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост....още

Кмета на Община Кирково ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ На 06.06.2016г. (понеделник) от в залата на ОбА-Кирково за продажба на следните недвижими имоти - частна общинска собственост:...още

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 27.05.2016г. /петък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:...още

Кмета на Община Кирково обявява публично оповестен конкурс на 09.06.2016г.(четвъртък) от 10.00 часа за отдаване под наем част от общински недвижим имот представляващ двуетажна масивна сграда-читалище от 340 (триста и четиридесет) кв.м., с.Фотиново...още

Кмета на Община Кирково обявява Публичен търг с тайно наддаване на 09.06.2016г. (четвъртък) от 13:30 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ барака /бивша столова/ с дървена конструкция с площ от 265кв.м....още

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава на Сашка Демирова Асенова като заинтересовано лице, сега с неизвестен адрес в Р. Турция......още

Днес се проведе първото състезание по редене на пъзели, във връзка с осъществяване на мероприятия, посветени на Деня на детето. ...още

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО осигурява обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение от Красимир Данаилов Керменов, гр.Златоград......още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, и във връзка с чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК,съобщава на наследниците на:...още

Кандидатстудентска информация за Варненски свободен университет за Прием'2016...още

На 24 май 2016 година Общинска администрация Кирково организира празнично шествие в чест на официалния празник „Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост”. ...още

ДЕЦАТА СА НАШИ ! ДА И ДАДЕМ ШАНС ЗА ПО-СИГУРНО И ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ!...още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с Решения на ОбС-Кирково:...още

за провеждане на: „Обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР”...още

>>> Архив на новините <<<
ИЗБОРИ

Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина

Онлайн магазин за продажба на ракия Апарт хотел Централ Фиберцимент, имитация на дърво,тухли,камък Топлоизолации