Новини

Откриване на новата учебна година

Кмета на община Кирково беше гост на официалното откриване на новата учебна година в ОУ "Христо Смирненски" в с. Фотиново. В най-вълнуващия за българското училище ден, той поздрави всички учители, ученици и родители.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация на община Кирково съобщава на заинтересуваните лица, че е допуснато изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот извън границата на урбанизираната територия с №011190 с начин на трайно ползване /НТП/ нива в местността „Евин башъ” по КВС на землището на с.Крилатица, общ.Кирково

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Честит празник скъпи ученици, учители и родители! 15-септемвмври е празник, който посвещаваме на духа и знанието. Той е символ на духовност, на любознателност и преоткриване на света.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Нека посрещнем 15-ти септември като скъп празник, изпълнен с много нови очаквания и вяра в бъдещето. И през тази учебна година Вашите дни ще бъдат изпълнени с много веселие, радост и щастливи мигове в детската градина.

Прочети всички публикации