Новини
На основание чл.61, ал.3 от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава на Хасан Емин Халибрям жител на с.Чорбаджийско, мах.Трепетлика сега на неизвестен адрес в Република Турция......още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.136,ал.1, и на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповед №РД -10-514 от 11.09.2015г. на Кмета на община Кирково е допуснато изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в части...още

Заповеди относно прекратяване на процедурите по изготвяне на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2015/2016г....още

на основание чл.23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 23.09.2015г. /сряда/ от 11:00 часа...още

Уважаеми учители, Скъпи ученици и родители, Първият учебен звънец е покана да прекрачите прага на родното училище с любов към знанието. Нека новата 2015/2016 учебна година бъде успешна и ползотворна. Да открие пред всички Вас нови възможности за развитие, интригуващи......още

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КИРКОВО ОРГАНИЗИРА ТРАДИЦИОНЕН ЕСЕНЕН ПРАЗНИК – КИРКОВО 2015 НА 12.09.2015 г. /СЪБОТА/ НА ПЛОЩАДА В КИРКОВО...още

Защо е важно да станеш доброволец Пожарите и бедствията вече са ежедневна реалност и предизвикателство. Няма държава, която в подобни ситуации да се справи успешно разчитайки само на силите на институциите, без помощта на гражданите. ...още

На основание чл.61, ал.З от АПК, Общинска администрация с.Кирково съобщава на Румяна Асенова Дочева като заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че със Заповед №РД-10-383/31.07.2015г. на Кмета на Община Кирково е одобрен проект за подробен устройствен план......още

на вниманието на: Елка Александрова Мазгалджиева, Албена Севдалинова Топчиева и Александър Асенов Димитров...още

Кмета на Община Кирково ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 14.09.2015г. (вторник) в залата на ОбА-Кирково за продажба на земи от общинския поземлен фонд, както следва...още

Кмета на Община Кирково ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 11.09.2015г. (вторник) в залата на ОбА-Кирково за продажба на земи от общинския поземлен фонд, както следва...още

на 11.09.2015г. (петък) от 15,00 часа в залата на ОбА-Кирково за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост: Урегулиран поземлен имот ХVІІ (седемнадесети)......още

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 24.08.2015г. /понеделник/ от 14.00 часа в залата на общината ...още

На 20.08.2015 г. (четвъртък) от 10.00 ч. Областен информационен център (ОИЦ) – Кърджали организира открита приемна с мобилен щанд в зоната на площада пред община Кирково....още

за провеждане на консултации за определяне на състава на Общинската избирателна комисия за провеждане на общи избори за общински съветници и кметове заедно с референдум на 25 октомври 2015г....още

>>> Архив на новините <<<
ИЗБОРИ

Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина