Новини
Съгласно чл. 26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законноустановения срок от 14 дни, Община Кирково чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail: oba_kirkovo@kv.link.bg или в деловодството на Община Кирково на адрес - с.Кирково, ул.Дружба № 1 ...още

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 21.10.2014г. /вторник/ от 14.00 часа в залата на общината...още

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО КАНИ ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА НА 30.10.2014г. (четвъртък) от 10.00 часа ЗА УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТЕН СЕМИНАР...още

УВАЖАЕМИ Г-Н РАМАДАН, Областен информационен център Ви кани да участвате в спортен празник в гр. Кърджали, който е част от националната инициатива „Да спортуваме заедно" на мрежата от 28-те Областни информационни центрове в страната....още

На основание чл.61, ал.3 от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава на:Ниази Мехмедали Мехмедали сега в неизвестен адрес в чужбина, че със Заповед №РД-10-545/13.08.2014год. на Кмета на Община Кирково е одобрена поправката за УПИ-ІІ......още

На основание чл.61, ал.3 от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава на: Шабан Салимехмед Измирли сега в неизвестен адрес в чужбина, че със Заповед №РД-10-544/13.08.2014год. на Кмета на Община Кирково е одобрена поправката нa......още

за отчуждаване на имоти и части от имоти от Министерски съвет...още

В секция "Наредби" в сайта на община Кирково е публикуван: Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково...още

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали на основание чл.129, ал.2 и чл.150,ал.8 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК,съобщава на наследниците на Атче Ахмедова Рашидова, като заинтересувани лица......още

На основание чл.61, ал.3 от АПК, Общинска администрация с.Кирково съобщава на: 1. Димитър Райчев Енчев – насл. на Раиф Мехмедов Ефендиев – сега с неизвестен адрес; 2. Румяна Миладинова Уланова – насл. на Диана Райчева Караджова – сега с неизвестен адрес......още

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО осигурява обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение от „КРЕС ВЮ” ЕООД...още

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.2 от ЗИД на ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗИД на ЗУТ, че с Решения на Общински съвет-Кирково:...още

На основание чл. 91 от Изборния кодекс, кметовете на общини провеждат консултации с местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции, и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за назначаване на Секционна избирателна комисия за частичните избори за кмет на кметство с. Горно Кирково......още

Под патронажа на кмета на Община Кирково-инж. Сали Рамадан на 13 септември-събота,мини госпожици и мини господа от 3 до 12 години ще се надталантчват на Площада в Кирково в единствения лицензиран Конкурс „Мини Мис и Мини Мистър-Малки Големи Таланти”...още

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - КИРКОВО ОРГАНИЗИРА ТРАДИЦИОНЕН ЕСЕНЕН ПРАЗНИК – КИРКОВО 2014 НА 13.09.2014 г. /СЪБОТА/ НА ПЛОЩАДА В КИРКОВО ...още

>>> Архив на новините <<<
ИЗБОРИ

ИЗБОРИ

Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина