Новини
Кметът на Община Кирково г-н инж. Сали Рамадан направи символична първа копка на три отсечки за рехабилитация на общински пътища. Първата отсечка е „Рехабилитация и реконструкция на път IV-86544 Бенковски-Китна-Дрангово......още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.3 от ЗУТ, на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересу-ваните лица по смисъла на чл.131,ал.3 от ЗУТ, че със заповед №РД 02-15-143/05.11.2014г. на Заместник......още

за следните позиции: акушерка, юрист, логопед, медицинска сестра, медиатор, педагог, психолог, социален работник, социален работник/социален педагог...още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че със заповеди......още

за участие в информационна среща в рамките на проект „Обучение на служители, кметове и кметски наместници на Община Кирково с цел повишаване знанията и професионалната компетентност” ......още

На основание чл.61, ал.3 от АПК ОбА-Кирково съобщава на Таня Костадинова Симеонова, сега в неизвестен адрес в чужбина, че със Заповед №РД-10-650/24.09.2014г. на Кмета на Община Кирково......още

Съгласно чл. 26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законноустановения срок от 14 дни, Община Кирково чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail: oba_kirkovo@kv.link.bg или в деловодството на Община Кирково на адрес - с.Кирково, ул.Дружба № 1 ...още

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 21.10.2014г. /вторник/ от 14.00 часа в залата на общината...още

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО КАНИ ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА НА 30.10.2014г. (четвъртък) от 10.00 часа ЗА УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТЕН СЕМИНАР...още

УВАЖАЕМИ Г-Н РАМАДАН, Областен информационен център Ви кани да участвате в спортен празник в гр. Кърджали, който е част от националната инициатива „Да спортуваме заедно" на мрежата от 28-те Областни информационни центрове в страната....още

На основание чл.61, ал.3 от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава на:Ниази Мехмедали Мехмедали сега в неизвестен адрес в чужбина, че със Заповед №РД-10-545/13.08.2014год. на Кмета на Община Кирково е одобрена поправката за УПИ-ІІ......още

На основание чл.61, ал.3 от АПК Общинска администрация с.Кирково съобщава на: Шабан Салимехмед Измирли сега в неизвестен адрес в чужбина, че със Заповед №РД-10-544/13.08.2014год. на Кмета на Община Кирково е одобрена поправката нa......още

за отчуждаване на имоти и части от имоти от Министерски съвет...още

В секция "Наредби" в сайта на община Кирково е публикуван: Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково...още

Общинска администрация на община Кирково, област Кърджали на основание чл.129, ал.2 и чл.150,ал.8 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК,съобщава на наследниците на Атче Ахмедова Рашидова, като заинтересувани лица......още

>>> Архив на новините <<<
Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина