Новини
!!! ЗА ВАС МАЛКИ ХУДОЖНИЦИ !!! На 10-ти септември в деня на ФЕСТИВАЛА НА ЧУШКАТА – КИРКОВО 2016 г. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА ЗАБАВЛЕНИЕ ЗА ДЕЦА В СПЕЦИАЛНА ШАТРА ЗА РИСУВАНЕ НА ТЕМА: ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ...още

!!! ЗА ВАС ПРОИЗВОДИТЕЛИ !!! Всеки желаещ да участва на 10 септември във Фестивала на чушката – Кирково 2016 с традиционни ястия, художествени предмети и сувенири изготвени от чушки......още

На 10-ти септември в деня на традиционния есенен празник на Кирково, ще бъде поставено началото на ФЕСТИВАЛА НА ЧУШКАТА....още

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 29.08.2016г. /понеделник/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:...още

Кмета на Община Кирково ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 08.09.2016г. (четвъртък) от 09:30 часа в залата на ОбА-Кирково за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:...още

Фирма „ЕЛИТ – Кемил Хасанов” набира работници за сезонна работа (2 месеца) за бране на тютюн в местността Голям чардак на 18 км. от град Пловдив....още

Вакантни длъжности за войници и резервисти в Българската армия....още

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО осигурява обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение от Сенай Ремзи Тасим управител на „Петрол Инвест Трейдинг” ООД...още

за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемането на общински дълг от Община КИРКОВО...още

Кмета на Община Кирково ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 18.08.2016г. (четвъртък) от 10:00 часа в залата на ОбА-Кирково за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 36926.1.510 с площ 79 (седемдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс КККР на с.Кирково, община Кирково...още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, и във връзка с чл.131,ал.2,т.4 от ЗУТ и чл.61,ал.3 от АПК,съобщава на:...още

Общинска администрация на община Кирково,област Кърджали във връзка с чл.124б,ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,ал.1 и ал.2 от ЗУТ, че с Решения на ОбС-Кирково:...още

На 03 август 2016г. - сряда, фирма „Бовлад” ще извърши пръскане срещу комари на територията на село Кирково, във времето от 21:30 часа до 22:00 часа. При обработката ще се използва препаратът „Цитрол 10/4 УЛВ”. ...още

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА ОТ 0 ДО 7 Г. И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ В ОБЩИНА КИРКОВО” ...още

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 28.07.2016г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината...още

>>> Архив на новините <<<
Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина

Онлайн магазин за продажба на ракия Апарт хотел Централ Фиберцимент, имитация на дърво,тухли,камък Топлоизолации