Новини
С тържествено шествие кирковчани отбелязаха 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. ...още

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 11.09.2017г. до 15.09.2017г. във военно формирование 22240 - Сливен...още

ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИРКОВО ОРГАНИЗИРА СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ ПРИ ЯЗОВИР ,,ДОМИЩЕ” ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ ,,РОМАНТИКА”...още

На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 23.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че ще бъде извършен технически преглед на собствениците на земеделска и горска техника по населени места през месец юни 2017 г. както следва:...още

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА СВИКВАМ Общински съвет Кирково, област Кърджали на заседание на 29.05.2017г. /понеделник/ от 14:00 часа в заседателната зала на общината ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТО - ДНЕВЕН РЕД:...още

На основание чл.128, ал.З от ЗУТ, Общинска администрация с.Кирково съобщава на наследниците на Стоянка Иларионова Матеева, като заинтересовани лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ за имот с имот с идентификатор 30106.11.227 по кадастрална карта (КК) на с.Завоя, общ.Кирково - сега е неизвестни адреси, че е изработен проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ)......още

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване на 02.06.2017г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на общински недвижими имоти: ...още

На 24 май 2017 година Общинска администрация Кирково организира празнично шествие в чест на официалния празник „Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост”. ...още

ВЕДОМЯВАМЕ ИЗБРОЕНИТЕ ЛИЦА,ЧЕ В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПУБЛИКУВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВАТ В „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” С. КИРКОВО СТАЯ 2 ОТ 8,00ч. ДО 17,00ч. ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107 АЛ.3 ОТ ДОПК....още

ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ХАСКОВО ОТНОСНО СЪГЛАСУВАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КИРКОВО....още

Областният съвет на БЧК-Кърджали започва от 20 април /четвъртък/ 2017 г. набиране на кандидати, навършили 17 години, за курс за водни спасители на басейн, на открити водни площи и море....още

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО осигурява обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение от „Чинар 08” ЕООД, с.Кирково......още

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА КИРКОВО осигурява обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение от „БОРИ” ЕООД, с.Кирково......още

Общинска администрация на община Кирково ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване на 22.05.2017г. (Понеделник) в заседателната зала на ОбА Кирково за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години, както следва: ...още

До Мустафа Мехмедов Мустафов, Исмаил Мехмедов Ахмедов и Фатме Ахмедова, наследници на Хайрие Мехмед Осман. ...още

>>> Архив на новините <<<
Общински съвет
 Решения  Наредби
 Правилници

Пожарна безопасност

Фотогалерия

Сигнали за корупция
Телефон за сигнали за корупция: 03679/ 20 16

Комисия

гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09, email: kardzhali.kzd@kzd.bg

Проект: Източният свят на Родопа планина


Часът на Земята
Хотел Главатарски хан Семеен хотел Олимпия